H60195l Kompozice I

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
0/2/18. 10 kr. Ukončení: kz.
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60195z Kompozice I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalostí a dovedností, získaných v předmětu H60195z Kompozice I, a jejich další rozšíření při realizaci komplexnějších hudebních struktur v rámci komorního obsazení skladeb.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• prokázat pokročilejší praktickou znalost kompozičních technik 20. století.
• realizovat složitější rytmicko-melodické struktury,
• komponovat kratší skladby pro různá komorní nástrojová obsazení.
Osnova
 • Komplexní kompoziční analýzy partitur českých i světových soudobých autorů s nahrávkami.
 • Komplikovanější struktury v oblasti tónových výšek a délek (použití tónových skupin, sérií atd.) ve volné návaznosti na předmět Teorie kompozice.
 • Vytvoření minimálně dvou až tří jednovětých nebo cyklických kompozic pro komorní obsazení podle následujícího výběru - pro libovolné 2-3 nástroje, pro 1-2 melodické nástroje a klavír, pro 1-2 lidské hlasy s doprovodem jednoho až dvou nástrojů. Alespoň jedna skladba ze zimního nebo letního semestru musí být v průběhu roku veřejně provedena na koncertech, pořádaných HF JAMU.
Literatura
 • LACHENMANN, Helmut. Guero: für Klavier/ for Piano. Wiesbaden ; Leipzig ; Paris: Breitkopf & Härtel, 1980. ISBN 004-17902-4.
 • CRUMB, George. Vox balaenae: electric flute, electric cello, electric piano = [Voice of the whale]. New York: C.F. Peters Corporation, c1972.
 • LIGETI, György. 10 Stücke für Bläserquintett. Mainz: Schott, c1997. ISBN M-001-06720-1.
 • FRAZER, Peter A. The Development of Musical Tuning Systems [online]. 2001, aktualizováno 2015. [cit. 13. 12. 2018]. Dostupné z: www.peterfrazer.co.uk/music/tunings.html
 • SMOLKA, Jaroslav. Ke specifikaci pojmů barva a témbr v hudbě. In: Živá hudba 2002, roč. XII., Praha: Togga, 2003, s. 59 – 65.
 • RUTHERFORD-JOHNSON, Tim. Music after the Fall: Modern Composition and Culture since 1989. Berkerley: University of California Press, 2017. ISBN 978-0520283152.
 • DORŮŽKA, Petr. Hudba na pomezí. Praha: Panton, 1991. ISBN 80-7039-125-1.
 • MELKA, Alois: Základy experimentální psychoakustiky. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2005. ISBN 8073310430.
 • MEDEK, Ivo. Současné trendy v soudobé hudební kompozici . In: Živá hudba, 2011, č. 2. ISSN 0514-7735.
 • DLOUHÝ, Dan. Přehled, systemizace a zhodnocení tembrálních inovací. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2013. ISBN 978-80-7460-045-6.
 • PIŇOS, Alois. Význam témbrů pro soudobého skladatele. In: Živá hudba 2002, roč. XII., Praha: Togga, 2003, s. 109 – 113.
 • HONS, Miloš. Hudební forma, struktura a tvar v názorech teoretiků a skladatelů minulého století. In: Živá hudba 2004, roč. XIV., Praha: Togga, 2005, s. 89 – 98.
 • PUDLÁK, Miroslav. Spektrální hudba (co to je?). in His Voice [online]. [cit. 7. 4. 2017]. Dostupné z: http://www.hisvoice.cz/cz/articles/detail/172
 • MORGAN, Robert. Anthology of twentieth century music. New York: W. W. Norton & Company, 1992. ISBN 978-0393952841.
Výukové metody
Cvičení. Individuální výuka.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet.
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/H60195l