H60195l Kompozice I

Hudební fakulta
léto 2019
Rozsah
0/2/0. 12 kr. 12 z 24. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H60195z Kompozice I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vytvoření 2 - 3 kompozic v každém semestru pro sólové nástroje a hlasy a menší instrumentální skupiny

Výstupy z učení
2-3 skladby za semestr
Osnova
 • Tvorba skladeb s použitím současných kompozičních technik počínaje jednoduchými studiemi a pokračování tvorbou komorních kompozic pro vybraná obsazení.

  - tvorba elementárních struktur v oblasti tónových výšek a tónových délek (použití modů, sérií, tónových terénů ad.) ve volné návaznosti na předmět teorie kompozice
  - vytvoření kompozice pro sólový melodický nástroj dle vlastního výběru s požadavkem osobitého řešení melodiky a rytmiky
  - vytvoření kompozice pro sestavu bicích nástrojů dle vlastního výběru pro 1 hráče s požadavkem osobitého řešení rytmické složky díla
  - vytvoření další jednověté nebo cyklické skladby pro 2 - 3 nástroje dle vlastního projektu.
  - vytvoření jednověté, nebo cyklické komorní skladby pro 1 - 2 melodické nástroje a klavír v rozsahu do 10. min.
  - vytvoření jednověté, nebo cyklické komorní skladby pro 1 - 2 lidské hlasy s doprovodem 1 - 2 nástrojů dle vlastního výběru
Literatura
 • Nové cesty hudby, sborník studií o novodobých skladebných směrech a vědeckých pohledech na hudbu, Editio Supraphon Praha, Bratislava, 1970. info
 • Řada Musik-Konzepte, Edition Text+Kritik Verlag München. info
 • New Grove Dictionary of Music and Musicians. info
 • Hudba na pomezí, panton Praha 1991. info
 • HIS VOICE - hudební revue Praha. info
Výukové metody
individuální výuka
Metody hodnocení
zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.