H50092l History of the Instrument and its Repertory II

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (lecturer)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
absolvování předmětu Dějiny a literatura nástroje I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Guitar (programme HF, B-HUDUM)
 • Guitar (programme HF, N-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
V tomto semestru je cílem výuky získání vědomostí o historii vývoje nástroje a jeho literatury od počátku 20. století až do současnosti.
Learning outcomes (in Czech)
Student si dokončí své znalosti o celém vývoji kytary a její literatury od nejstarších dob až po současnost a bude tak připraven ke státní zkoušce.
Syllabus
 • Přehled vývoje kytary a její literatury od nejstaršího období přes období klasicismu a romantismu do současnosti.
Literature
  required literature
 • BLÁHA, Vladislav. Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroje (History of guitar with a view to the music literature of the instrument). 4th ed. Brno: edice JAMU, 2018. 287 pp. 4. edice. ISBN 978-80-7460-146-0. info
  recommended literature
 • Maurice Summerfield: The Classical Guitar And Its Evolution, Players and Personalities since 1800. info
 • Johannes Klier: Die Gitarre-Ein Instrument u.seine Geschichte, Bad Schessenried, 1980. info
 • Henry Turnbull: The Guitar from the Renaissance to the Present Day, New York 1974. info
 • Juan Grecos: La guitarra flamenca, UME. info
  not specified
 • Alexander Bellow: The Illustrated History of the Guitar, Long Island,N.Y. , USA1960. info
 • Peter Päffgen: Die Gitarre, Grundzüge Ihrer Entwicklung, B.Schott´s Söhne, Mainz 1998. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/H50092l