H50092l History of the Instrument and its Repertory II

Faculty of Music
Summer 2023
Extent and Intensity
1/0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (lecturer)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H50092z - Dějiny a literatura nástroje II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Guitar (programme HF, Hstru:N)
 • Guitar (programme HF, N-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je zprostředkování přehledu o vývoji kytary od jejího vzniku až po současnost. Student bude seznámen s významnými výrobci kytar, kytarovými školami a teoretickou i koncertní literaturou tak, aby mohl své znalosti plnohodnotně využít pro povolání interpreta a pedagoga hry na kytaru. Zaměření tohoto semestru především na dějiny a literaturu nástroje ve 20. a 21. století.
Learning outcomes (in Czech)
Student po absolvování předmětu bude:
a) mít komplexní přehled o kytarových školách a významných pedagozích 20. století
b) seznámen s historií flamenca a jeho hlavními představiteli
c) schopen vyjmenovat významné interprety 20. a 21. století a popsat, jakým způsobem ovlivnili interpretaci ve 20. století
d) znát přední skladatele a jejich nejvýznamnější kompozice
Syllabus (in Czech)
 • Obsahové zaměření:
 • 1. významné kytarové školy a pedagogové přelomu 19. a 20. století
  2. historie flamenca a jeho přední hráči
  3. skladatelé a díla 1. poloviny 20. století
  4. významná pedagogická díla a pedagogové 20. století
  5. historie kytary v Čechách ve 20. století
  6. Tárregovi žáci a následovníci: Emilio Pujol, Miguel Llobet, Andrés Segovia
  7. přední skladatelé kolem poloviny 20. století (Mario Castelnuovo Tedesco, Heitor Villa Lobos, Maria Manuel Ponce ad.)
  8. kytaroví skladatelé 2. poloviny 20. století: Joaquin Rodrigo, Benjamin Britten, ad
  9. čeští skladatelé a jejich skladby ve 20. a 21.století
  10. skladatelé, interpreti a díla na konci 20. a začátku 21. století
Literature
  required literature
 • Bláha, V.: Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroje, 4. vyd.,. 4. Edice, ISBN 978-80-7460-146-0, Edice JAMU, Brno 2018
  recommended literature
 • Turnbull, H.: The Guitar from the Renaissance to the Present Day, New York 1974
 • Summerfield, M.: The Classical Guitar And Its Evolution, Players and Personalities since 1800
 • Grecos, J.: La guitarra flamenca, UME
 • Päffgen, P.: Die Gitarre, Grundzüge Ihrer Entwicklung, B.Schott´s Söhne, Mainz 1998
 • Klier, J.: Die Gitarre-Ein Instrument u.seine Geschichte, Bad Schessenried 1980
 • Bellow, A.: The Illustrated History of the Guitar, Long Island,N.Y., USA 1960.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, řízená diskuze
Assessment methods (in Czech)
Zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2023, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2023/H50092l