H40079l History of the Instrument and its Repertory I

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
1/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (lecturer)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
absolvování bakalářského studia příslušného oboru
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Guitar (programme HF, B-HUDUM)
 • Guitar (programme HF, N-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Získání přehledu vývoje kytary a její literatury od baroka po klasicismus.
Learning outcomes (in Czech)
Získání vědomostí v oblasti od barokní kytary ve Španělsku až po období klasicismu.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Kytara ve Španělsku v období baroka
  2. Kytaristé a loutnisté období baroka ve Francii, Anglii a Německu
  3. Díla a literatura období baroka
  4. Česká díla období baroka
  5. Významná pedagogická díla do roku 1780
  6. předchůdci Víděňské školy v Itálii, Francii a Španělsku a
Literature
  required literature
 • BLÁHA, Vladislav. Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroje (History of guitar with a view to the music literature of the instrument). 4th ed. Brno: edice JAMU, 2018. 287 pp. 4. edice. ISBN 978-80-7460-146-0. info
  recommended literature
 • Gerd Michal Dausend: Die Gitarre im 16. bis 18. Jh., 1992, Verlag Hubertus Nugatz KN 1460. info
 • Henry Turnbull: The Guitar from the Renaissance to the Present Day, New York 1974. info
 • Johannes Klier: Die Gitarre-Ein Instrument u.seine Geschichte, Bad Schessenried, 1980. info
 • Maurice Summerfield: The Classical Guitar And Its Evolution, Players and Personalities since 1800. info
  not specified
 • Peter Päffgen: Die Gitarre, Grundzüge Ihrer Entwicklung, B.Schott´s Söhne, Mainz 1998. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
zimní s. - zápočet, letní s. - zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 3.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/H40079l