H40079l History of the Instrument and its Repertory I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
1/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H40079z History of the Instrument and its Repertory I )
absolvování bakalářského studia příslušného oboru
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Vývoj vihuely a kytary až do období přidání 6.sboru - struny na kytaru do r. 1780
  1. Vihuelisté a kytaristé renesance, tabulatury
  2. Díla a literatura renesance
  3. Kytara ve Španělsku v období baroka
  4. Kytaristé a loutnisté období baroka ve Francii, Anglii a Německu
  5. Díla a literatura období baroka
  6. Česká díla období baroka
  7. Významná pedagogická díla do roku 1780
  8. předchůdci Víděňské školy v Itálii, Francii a Španělsku a Německu
  9. Vídeňská kytarová škola (F.Molitor, F.Molino, A.Diabelli ad)
  10. Dionisio Aguado, Ferdinando Carulli, Fernando Sor, Mauro Giuliani
  11. kytaráři 19. stol. - Staufer, Lacote a Torres - ukončení vývoje stavby nástroje
  12. skladatelé a díla a významné školy 1. poloviny 19. stol.
Literature
 • Konrad Ragossnig: Handbuch der Gitarre und Laute, B.Schott´s Söhne, Mainz 1978. info
 • Gerd Michal Dausend: Die Gitarre im 16. bis 18. Jh., 1992, Verlag Hubertus Nugatz KN 1460. info
 • Alexander Bellow: The Illustrated History of the Guitar, Long Island,N.Y. , USA1960. info
 • Peter Päffgen: Die Gitarre, Grundzüge Ihrer Entwicklung, B.Schott´s Söhne, Mainz 1998. info
 • Johannes Klier: Die Gitarre-Ein Instrument u.seine Geschichte, Bad Schessenried, 1980. info
 • Henry Turnbull: The Guitar from the Renaissance to the Present Day, New York 1974. info
 • Maurice Summerfield: The Classical Guitar And Its Evolution, Players and Personalities since 1800. info
Teaching methods (in Czech)
řízená diskuse
Assessment methods (in Czech)
zimní s. - zápočet, letní s. - zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 3.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H40079l