HF1001l Analýza hudebních skladeb

Hudební fakulta
léto 2020
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
St 15:10–16:45 205
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní vhled do analýzy děl evropské artificiální hudby; sledována bude nejen samotná hudebně-teoretická analýza hudební struktury, ale také širší začlenění skladeb do hudebně-historického kontextu a následná demonstrace vývoje hudebních forem, žánrů a stylů.
Výstupy z učení
Student je schopen definovat základní stylové znaky analyzované skladby. Student je schopen provést základní hudebně-teoretickou analýzu hudebních děl evropské hudby. Student ovládá metodiku hudebně analytických postupů a dokáže je aktivně aplikovat.
Osnova
  • Analýza vybraných děl hudebních stylů a skladatelských osobností 20. století: 1) Impresionismu 2) Druhé vídeňské školy I 3) Druhé vídeňské školy II 4) Neoklasicismu, neobaroka a neofolklorismu 5) Mikrointervalové kompozice 6) Multiserialismu 7) Elektronické/elektroakustické kompozice 8) Témbrové hudby 9) Minimalismu 10) Postmoderní tvorby I 11) Postmoderní tvorby II 12) Postmoderní tvorby III 13) Základy schenkerovské analýzy
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.