H75016l Interpretace jazzové hudby II

Hudební fakulta
léto 2020
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Martin Kleibl, MA, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 8:30–9:15 S20, Čt 9:20–10:05 S20, Čt 10:10–10:55 S20
Předpoklady
Absolvování předmětu Interpretace jazzové hudby I (bicí nástroje) v prvním ročníku bakalářského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem a smyslem předmětu je zdokonalení se ve hře na bicí soupravu v hudbě jazzové a dalších vybraných stylech a uplatnění těchto dovedností ve skladbách klasické interpretace.

Osnova
 • Prohloubení základních hudebních způsobů hry, s využitím příkladů hry stěžejních interpretů: Jimmy Cobb, Philly Joe Jones - staccato; Billy Hart, Elvin Jones - legato. Vytváření a prezentování hudebních transkripcí vybraných hráčů jazzové bicí soupravy. Rozšíření repertoáru v oblasti bigbandových skladeb a jazzových standardů.
  Seznámení studenta se základní technikou hraní metličkami. Využití orchestrálních partů pro bicí soupravu (George Gershwin, Jaroslav Ježek, Leonard Bernstein ad.).
  Okrajové obeznámení studenta také s dalšími styly afro-kubánské a brazilské hudby - např. mambo, rumba, salsa, bossa nova - a jejími hlavními osobnostmi.

  Tematické okruhy
  1. Prohloubení způsobů hry u jazzové bicí soupravy
  2. Rozšíření repertoáru bigbandu a jazzových standardů
  3. Vytváření transkripcí
  4. Hraní metličkami
  5. Afro-kubánská a brazilská hudba
Výukové metody
přednáška - individuální výuka
Metody hodnocení
Zkouška
Interpretace vlastní transkripce partu bicí soupravy v určené jazzové nahrávce.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Pro úspěšné ukončení předmětu je nutná účast ve výuce ve výši alespoň 75%
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021.