H70016l Hra na klavír II - abs. projekt

Hudební fakulta
léto 2020
Rozsah
0/0/0. 13 kr. 13 z 26. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (přednášející)
Mgr. Helena Weiser (přednášející)
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Daniela Velebová (přednášející)
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Alena Vlasáková (přednášející)
prof. MgA. Ivan Gajan (přednášející)
doc. Igor Ardašev (přednášející)
Garance
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 16:50–19:00 205
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Rozšíření repertoáru o co možná největší počet klíčových titulů různých stylových období a autorů, přičemž je repertoár rozdělen na skladby nastudované (lze koncertně provést) a prostudované (důkladná praktická znalost skladeb umožní adekvátní pedagogický přístup, příp. nastudování). Spoluúčast na tvorbě i realizaci tematických koncertních projektů na půdě fakulty i mimo ni. Studium repertoáru využitelného pro konkurzy atp.. Tvorba a příprava absolventského recitálu, obsahujícího klavírní skladby různých stylových období.
Literatura
  • Literatura je vybírána pedagogy dle potřeby s ohledem na studovaná díla, např.:. info
  • Badura-Skoda, E. a P. : Mozart - Interpretation. Edward Vancura Verlag, Wien 1957. info
  • Siki, B. : Piano Repertoire. Schirmer Books, New York 1981. info
  • Medtner, N. K.: Každodenní práce klavíristy. NEOSET, Praha 2005. info
  • Wolters, K.: Handbuch der Klavierliteratur zu zwei Händen. 4. vydání, Zürich - Mainz 1994. info
  • Notové materiály pokud možno urtextové, kritická vydání atd. info
Výukové metody
individuální lekce - přednáška
Metody hodnocení
zimní semestr: zápočet,
letní semestr: zápočet , SZZ
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022.