H70016l Hra na klavír II - abs. projekt

Hudební fakulta
léto 2014
Rozsah
0/0. 13 kr. 13 z 26. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (přednášející)
Mgr. Helena Weiser (přednášející)
Garance
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
H70016z Hra na klavír II - abs. projekt
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Osnova
  • Rozšíření repertoáru o co možná největší počet klíčových titulů různých stylových období a autorů, přičemž je repertoár rozdělen na skladby nastudované (lze koncertně provést) a prostudované (důkladná praktická znalost skladeb umožní adekvátní pedagogický přístup, příp. nastudování). Spoluúčast na tvorbě i realizaci tematických koncertních projektů na půdě fakulty i mimo ni. Studium repertoáru využitelného pro konkurzy atp.. Tvorba a příprava absolventského recitálu, obsahujícího klavírní skladby různých stylových období.
Literatura
  • Literatura je vybírána pedagogy dle potřeby s ohledem na studovaná díla, např.:. info
  • Badura-Skoda, E. a P. : Mozart - Interpretation. Edward Vancura Verlag, Wien 1957. info
  • Siki, B. : Piano Repertoire. Schirmer Books, New York 1981. info
  • Medtner, N. K.: Každodenní práce klavíristy. NEOSET, Praha 2005. info
  • Wolters, K.: Handbuch der Klavierliteratur zu zwei Händen. 4. vydání, Zürich - Mainz 1994. info
  • Notové materiály pokud možno urtextové, kritická vydání atd. info
Výukové metody
individuální lekce - přednáška
Metody hodnocení
zimní semestr: zápočet,
letní semestr: zápočet , SZZ
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.