H61545l Public relations

Hudební fakulta
léto 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. 2 z 3. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jan Tomandl (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 16:00–17:40 111
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy public relations (PR) v teoretické i praktické rovině. Vztahy s veřejností se jakožto svébytná komunikační disciplína rozvíjejí v různých oblastech společenského života - v byznysu, správě, politice, neziskovém sektoru. Pomáhají propagovat ideje a zboží, ale také přispívají k nacházení společenského konsenzu. Kurz předá studentům základní informace pro uplatnění metod PR v oblasti hudební produkce a šířeji v oblasti managementu a propagace kultury. Zároveň jim pomůže jakožto občanům vidět vliv PR na společenské procesy a politický život. Kurz bude veden ve spolupráci s praxí, do výuky budou docházet hosté - profesionálové v oboru.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
Plně využívat metody PR při propagaci kulturních akcí a v managementu kulturních organizací.
Na pokročilé úrovni psát a distribuovat tiskové zprávy, propagační články, projevy, propagační rozhovory, životopisné medailonky umělců a další materiály.
Plánovat komunikační kampaně, volit vhodnou strategii i komunikační nástroje, včetně sociálních sítí.
Pracovat v souladu s oborovou etikou.
Využívat znalost žurnalistických postupů a zpravodajských hodnot. Znát historii i současnost PR, významné představitele oboru i oborové organizace.
Osnova
 • LETNÍ SEMESTR – zaměřen zejména na praxi
 • Průběžná práce studentů pod vedením lektora na návrhu konkrétní komunikační kampaně v oblasti hudby, včetně bezchybné písemné podoby a ústní prezentace.
 • Komunikační proces PR. Průzkum, plánování, komunikace, evaluace. Agenturní praxe. Klient, volba strategie, tvorba cen. Metody měření účinku.
 • Krizová komunikace.
 • Současná mediální scéna. Kdo je český novinář? Co novináři chtějí a potřebují, jak toho využít v PR. Vztahy mezi novináři a PR profesionály.
 • Sociální sítě v činnosti kulturních organizací. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, výhody a nevýhody, možnosti využití.
 • PR 2.0. Nové trendy. Guerilla. PR hacking - Alternativní a levné cesty k publicitě. Kreativita, humor a subverze v PR. Celebrity v PR. Influencer marketing.
 • Jazyk a styl v PR. Časté chyby a nedostatky. Nadužívaná a špatně používaná slova.
 • Síla příběhu v PR a marketingové komunikaci, možnosti využití. Business storytelling.
Výukové metody
Kombinované.
Metody hodnocení
Ověření znalostí formou závěrečného testu + práce na skupinovém projektu.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2020/H61545l