H60104FAl Instrument Playing II

Faculty of Music
Summer 2020
Extent and Intensity
0/2. 13 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr. Roman Novozámský (lecturer)
MgA. Jaroslav Kubita (lecturer)
Guaranteed by
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 14:20–15:05 213, Wed 11:00–11:45 213
Prerequisites (in Czech)
uzavření zimního semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
uzavření letního semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - Interpretace jednoho z koncertů J.Ch. Bacha s důrazem na rytmickou přesnost a melodickou výraznost.
  - Užívání vibrata, nácvik, sebekontrola.
  - Pomocí dech. techniky a nátiskové pohotovosti vyrovnání barvy tónu ve všech polohách nástroje.
  - Nástin náplně studia s ohledem na individualitu studenta a jeho představu absolventského koncertu.
  - Studium Mozartova koncertu B dur, jeho koncertní provedení zpaměti.
  - Kratší skladby francouzských autorů.
  LS
  - Seznámení studenta s tvorbou starých českých mistrů (Vaňhal, Stamic, Rejcha, Koželuh), výběr z jejich díla.
  - Studium skladeb pro fagot sólo (Hába, Šesták, Matys), veřejné provedení jedné z nich.
  - Nastudování a veřejné provedení zpaměti perly fagotové literatury - Koncertu F dur C.M. von Webera.
  - Koncerty A. Vivaldiho.
Literature
 • Svoboda, F. : Vibrato (habilitační práce). Knihovna JAMU, Brno 1992. info
 • Dolmetsch, A. : Interpretace hudby 17. a 18. stol. SNKLHU, Praha 1958. info
 • Bartolozzi, B. : New Sounds for Woodwinds. Oxford Univ. Press, London 1967. info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 13 z 26.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2020/H60104FAl