H60104FAl Instrument Playing II

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/2. 13 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr. Roman Novozámský (lecturer)
MgA. Jaroslav Kubita (lecturer)
Supervisor
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60104FAz Instrument Playing II )
uzavření zimního semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
uzavření letního semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - Interpretace jednoho z koncertů J.Ch. Bacha s důrazem na rytmickou přesnost a melodickou výraznost.
  - Užívání vibrata, nácvik, sebekontrola.
  - Pomocí dech. techniky a nátiskové pohotovosti vyrovnání barvy tónu ve všech polohách nástroje.
  - Nástin náplně studia s ohledem na individualitu studenta a jeho představu absolventského koncertu.
  - Studium Mozartova koncertu B dur, jeho koncertní provedení zpaměti.
  - Kratší skladby francouzských autorů.
  LS
  - Seznámení studenta s tvorbou starých českých mistrů (Vaňhal, Stamic, Rejcha, Koželuh), výběr z jejich díla.
  - Studium skladeb pro fagot sólo (Hába, Šesták, Matys), veřejné provedení jedné z nich.
  - Nastudování a veřejné provedení zpaměti perly fagotové literatury - Koncertu F dur C.M. von Webera.
  - Koncerty A. Vivaldiho.
Literature
 • Svoboda, F. : Vibrato (habilitační práce). Knihovna JAMU, Brno 1992. info
 • Dolmetsch, A. : Interpretace hudby 17. a 18. stol. SNKLHU, Praha 1958. info
 • Bartolozzi, B. : New Sounds for Woodwinds. Oxford Univ. Press, London 1967. info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 13 z 26.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60104FAl