H61547 Kulturní management II: hudba: průmysl, média, společnost

Hudební fakulta
léto 2019
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Vít Kouřil (přednášející)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 13:30–15:05 006
Předpoklady
Absolvování předmětu Kulturní management I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Zadání úkolu – specifikace a zaměření, možnosti aplikace, zajištění rozsahu vstupních informací
  2. Odborná rešerše – zajištění a výběr dostupné odborné literatury k tématu
  3. Rešerše výstupů subjektů z praxe (v závislosti na zadání)
  4. Kritické posouzení zadaných titulů, využití teorie pro praktický zadaný úkol
  5. Tvorba plánu pro vypracování odborné studie
  6. Tvorba studie se zpětnou vazbou
  7. Obhajoba, prezentace a odevzdání studie
Literatura
 • Specifikována pedagogem předmětu.
Výukové metody
Semináře
Metody hodnocení
Odevzdání vypracované konzultované studie, která je ohodnocena.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021.