H60241l Dějiny operního divadla I

Hudební fakulta
léto 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. 3 z 5. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 11:00–13:25 208
Předpoklady
EVER ( H60241z Dějiny operního divadla I )
úspěšně vykonaná přijímací zkouška do magisterského studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
seznámení se s postavením a významem osobnosti režiséra v operní historii

Osnova
  • Postavení operního režiséra v historii opery, počátky působení operního režiséra v první polovině 20. století.

    Tvůrci operního představení v baroku, klasicismu a v 19. století. Skladatel v roli režiséra. Libretista (poeta di teatro) v roli režiséra. Grand opéra ve Francii a vytvoření funkce #metteur en sc?ne". Wagnerovský Gesamtkunstwerk a jeho vliv na nové chápání scénického působení opery. Změny na počátku 20. století - tým Gustava Mahlera.
Literatura
  • New Grove´s Dictionnary of Music and Musicians. info
  • Musik in Geschichte und Gegenwart. info
  • Riemann´s Musiklexikon. info
  • Warrack-West: Oxfordský slovník opery. Praha 1998. info
  • Seeger: Opernlexikon. info
  • Arne Langer: Der Regisseur und die Aufzeichnungspraxis der Opernregie im 19. Jahrhundert. Frankfurt a. M. 1997. info
Výukové metody
přednáška doplňovaná videoukázkami a diskusí
Metody hodnocení
zimní semestr zápočet, letní semestr zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.