H70107l Introduction to Jazz Piano II

Faculty of Music
Summer 2018
Extent and Intensity
0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Vít Křišťan (lecturer)
M. M. Beata Hlavenková (lecturer)
Ĺubomír Šrámek (lecturer)
MgA. Jiří Levíček (lecturer)
Jiří Slavík (lecturer)
Guaranteed by
Jazz Interpretation Department – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Jazz Interpretation Department – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H70107z Introduction to Jazz Piano II )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
  • teoretická a praktická znalost akordických značek, potažmo jazzové harmonie
  • zdravý způsob hry na piano, způsob sezení u piana, fyzická hygiena (streching, uvolňování aparátu)
  • základní způsoby doprovodů
  • základní způsoby jednoduchého aranžování jazz. standartů pro piano
  • improvizace
  • harmonizace melodie
  • reharmonizace
  • voicings
Assessment methods (in Czech)
známka se sestává z kombinace celkově odvedené práce v rámci semestru a praktického výkonu na semestrálních oborových zkouškách
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
  • Enrolment Statistics (Summer 2018, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2018/H70107l