H60311l Scénografie II

Hudební fakulta
léto 2018
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Sylva Marková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H60311z Scénografie II )
Úspěšně zakončený první ročník studia a absolvovaný předmět Scénografie I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Historický vývoj divadelního prostoru z pohledu současných divadelních trendů: Antické divadlo, Středověké divadlo, Alžbětinské divadlo, Commedia dell´arte. Historický vývoj divadelního prostoru z pohledu současných divadelních trendů: Renesanční divadlo iluzivní perspektivy, Barokní divadlo, Asijské divadlo - Indie - Pekingská opera - Japonsko (bunraku, kabuki). Scénografie 20. století (úvod) - informační přehled o hlavních výtvarných směrech 20. Století
Literatura
  • Blahník, V.K. : Světové dějiny divadla. Adventinum, Praha 1929. info
  • Ptáčková, V. : Česká scénografie XX. století. Odeon, Praha 1982. info
  • Kratochvíl, K. : Ze světa komedie dell´arte. Panorama, Praha 1987. info
  • Brockett, O.G. : Dějiny divadla. Lidové noviny 1999. info
  • Braun, Kazimierz : Divadelní prostor. Praha: Akademie múzických umění, 2001. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.