H60109l Hra na nástroj III - abs. projekt

Hudební fakulta
léto 2018
Rozsah
2/0. 14 kr. 14 z 28. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Martin Opršál (přednášející)
Kamil Slezák (přednášející)
Garance
Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H60109z Hra na nástroj III - abs. projekt )
Absolvování předmětu Hra na nástroj II (bicí nástroje) ve druhém ročníku bakalářského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Závěrečná příprava na bakalářský projekt.
Osnova
  • Výběr repertoáru absolventského projektu - viz předchozí semestry - podle individuálního směřování, s důrazem na co nejlepší prezentaci daného studenta, dále pečlivý výběr prostředí pro projekt (vhodná akustika, dostatek prostoru na pódiu a míst pro publikum atd.).
    V případě brzkého data koncertu, poté dle potřeby studium dalšího repertoáru. Může být využito k přípravě na přijímací zkoušku pro navazující magisterské studium, či možné konkurzy do orchestrů, hudebních škol a institucí.
    Podmínkou k udělení zápočtu je vytvoření vlastní kompozice pro malý buben.
Literatura
  • Hladík, Petr: Zápis a interpretace hudby pro bicí nástroje ve 20. století - diplomová práce, JAMU Brno. info
  • Dále dle výběru - literatura poskytující informace o autorech a skladbách do programových listů. info
Výukové metody
Individuální výuka
Metody hodnocení
zápočet, SZZ
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021.