H75013l Četba textů k teorii multimédií

Hudební fakulta
léto 2017
Rozsah
2/0. 2 kr. 2 z 3. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H75013z Četba textů k teorii multimédií )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení orientace multimediální tvorby a elektroakustické hudby od 2. poloviny 20. století po současnost. Primárně je určen posluchačům oborů Multimediální kompozice a kompozice. Jádrem výuky je studium textů, pojednávajících o historii, teorii a technikách elektroakustické a multimediální kompozice, čímž se předpokládá získání historického, teoretického a estetického základu pro orientaci v této oblasti tvorby. Seminář je zároveň terénem, na kterém se bude postupně vytvářet a zpřesňovat česká terminologie a pojmosloví dané oblasti. Výuka probíhá formou studia odborných textů, tzn. tvorbou rešerší, a následné odborné diskuse k předkládané problematice. Výstupem je seminární práce a zkouška. Posluchač je schopen samostatně vyhledávat odbornou literaturu na dané téma domácí i cizojazyčnou. Dokáže text analyzovat a v krátkých rešerších vystihnout jeho podstatu. Umí vytvořit delší práci, týkající se zvoleného problému, v níž reflektuje současný stav úrovně jeho poznání. Je schopen o tématu poučeně diskutovat.

Osnova
  • * Osnova
    Konkrétní studijní okruhy určí na začátku školního roku pedagog po diskusi se studenty na základě uvedené literatury.
Výukové metody
Přednáška a cvičení
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.