H70028 Formulace odborného textu I

Hudební fakulta
léto 2017
Rozsah
0/0. 1 kr. 1 z 1. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jindra Bártová (přednášející)
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Pavel Sýkora, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 9:20–10:05 208, Po 11:50–12:35 205, Út 11:50–12:35 208, Út 16:00–16:45 208, Čt 11:50–12:35 208
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
H70028/Dechy: Po 11:50–12:35 205, Po 11:50–12:35 208, J. Bártová, M. Holá, P. Lyko, J. Michálková Slimáčková, P. Sýkora, Zapisují si obory KDN a KVHI
H70028/Klavir: Čt 11:50–12:35 208, J. Bártová, M. Holá, P. Lyko, J. Michálková Slimáčková, P. Sýkora, Zapisují si obory KKI
H70028/Kompozice: Út 11:50–12:35 208, J. Bártová, M. Holá, P. Lyko, J. Michálková Slimáčková, P. Sýkora, Zapisují si obory KBN a kompozice, diririgování
H70028/Man: Rozvrh nebyl do ISu vložen., Zapisují si obory KHP
H70028/Strunne: Po 9:20–10:05 205, Po 9:20–10:05 208, J. Bártová, M. Holá, P. Lyko, J. Michálková Slimáčková, P. Sýkora, Zapisují si obory KSN
H70028/Zpev: Út 16:00–16:45 208, J. Bártová, M. Holá, P. Lyko, J. Michálková Slimáčková, P. Sýkora, Zapisují si obory KZP a operní režie
Předpoklady
úspěšně absolvovaný bakalářský stupeň studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 41 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
  • Předmět navazuje na diplomový seminář bakalářského studia, na rozdíl od něj se
    však zabývá problematikou psaní odborného textu s převážně hudební tematikou do takové hloubky, jakou vyžaduje rozsah magisterského studia. Obsahem předmětu je přesné vymezení tématu práce a detailní stanovení její koncepce s nástinem otázek stylistiky.
Literatura
  • BOKŮVKOVÁ, Vlasta - JINDROVÁ, Jana. Diplomové práce a absolventské koncerty studujících učitelství hudební výchovy. Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. info
  • CHLÁDKOVÁ, Blanka. Formální úprava seminárních a diplomových prací: příručka pro studující DIFA JAMU. Brno : JAMU, 2002. info
  • KULDOVÁ, Olga. Normalizovaná úprava písemností. Praha : Fortuna, 1999. info
  • NEKUDA, Jaroslav - SLANÝ, Antonín. Jak (ne)napsat závěrečnou práci nejen pro posluchače Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno : Masarykova univerzita, 1993. info
  • PECH, Karel. ČSN ISO 690 (01 0197) Dokumentace - bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha, Český normalizační institut, 1996. info
  • POKORNÝ, Jiří. Diplomová práce a příležitost k seberealizaci (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1994. info
Výukové metody
individuální konzultace, praktický nácvik
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2023.