H603331l Spolupráce s profesionálním uměleckým tělesem

Hudební fakulta
léto 2017
Rozsah
0/0/0. 2 kr. 2 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
SOUHLAS
Dostačující umělecká a odborná úroveň pro příslušný ročník vybraných oborů, která bude posouzena pedagogem hlavního oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • obor: Hudební manažerství
  Náplní tohoto předmětu je zapojení studentů do práce v reálných podmínkách na pracovišti profesionálního uměleckého tělesa. Studenti tak získají praktické zkušenosti a znalosti s prací s tímto tělesem. Student vykonává přesně definovaný úkol s jasně danými výstupy v daném časovém rozsahu vyplývajícím ze studijního plánu. Studenti se seznámí s rozmanitou činností koncertního/produkčního oddělení, způsobem archivace dokumentů (plakáty, programy, programové katalogy, recenze, zvukové snímky, fotografie ad.), notového materiálu (partitur, partů) a současně se budou podílet na jejich zpracování pod vedením jim přiděleného vedoucího stáže. Max. délka stáže jednoho studenta je 40 hod. za semestr.

  obor: Dirigování sboru
  V rámci tohoto předmětu získají studenti možnost absolvovat odbornou praxi a získat přímý kontakt s profesionálním prostředím a potenciálními zaměstnavateli formou zapojení do externě zajišťovaných krátkodobých akcí ("cvičný" sbor, ročníkové koncerty), což značnou měrou přispěje k jejich flexibilitě a schopnosti vyrovnat se vysoké konkurenci v uměleckém světě.
  Výstupem tohoto předmětu budou ročníkové sborové koncerty (max. 2 koncerty/akademický rok) a práce s "cvičným" sborem (v průběhu akademického roku bude profesionální sbor k dispozici pro nácvik sbormistrů v rozsahu 3 dnů po 4 hod. - á 45 min.).

  obor: Dirigování orchestru
  V rámci tohoto předmětu získají studenti možnost absolvovat odbornou praxi a získat přímý kontakt s profesionálním prostředím a potenciálními zaměstnavateli formou zapojení do externě zajišťovaných krátkodobých akcí ("cvičný" orchestr, ročníkové koncerty, dirigentské kurzy), což značnou měrou přispěje k jejich flexibilitě a schopnosti vyrovnat se vysoké konkurenci v uměleckém světě.
  Výstupem tohoto předmětu budou ročníkové orchestrální koncerty (max. 2 koncerty/akademický rok), práce s "cvičným" orchestrem (v průběhu akademického roku bude profesionální orchestr k dispozici pro zkouškový proces dirigentů orchestru v rozsahu 10 lekcí po 45 min.) a dirigentské kurzy (spolupráce s profesionálním orchestrem po dobu 4 dní v rozsahu 2 frekvencí denně - á 3 hod.).
Výukové metody
obor: Hudební manažerství
- realizace dílčích úkolů na pracovišti profesionálního uměleckého tělesa

obor: Dirigování sboru
- práce s profesionálním sborem formou "cvičného" sboru a ročníkových sborových koncertů

obor: Dirigování orchestru
- práce s profesionálním orchestrem formou "cvičného" orchestru, ročníkových orchestrálních koncertů a dirigentských kurzů
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.