H60104HOl Hra na nástroj II

Hudební fakulta
léto 2017
Rozsah
0/2. 13 kr. 13 z 26. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Jurij Likin (přednášející)
Jan Hoďánek (přednášející)
doc. MgA. Pavel Tylšar (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H60104HOz Hra na nástroj II )
uzavření zimního semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava na úrovní koncertního provedení přednesových skladeb různých slohových období (barokní skladba je povinná) pro vystoupení na ročníkovém koncertu, interpretačních seminářích, semestrálních zkouškách. Příprava skladeb pro účast v konkurzech na místa v komorních, operních a symfonických orchestrech (W. A.Mozart Koncert C dur a skladba pro sólový hoboj). Vypracování předběžného návrh programu pro absolventský koncert (3. ročník bakalářského studia) a zahájení práce na přípravě navrhovaných skladeb.
Osnova
 • Vypracování předběžného návrhu programu pro absolventský koncert (3. ročník bakalářského studia) a zahájení práce na přípravě navrhovaných skladeb.
  - Pokračování (individuálně) v technickém zdokonalování výběrem etud a cvičení vyšší obtížnosti (důraz na zdokonalení tónové a prstové techniky).
  - Doporučená každodenní intonační a technická cvičení: A. M. R. Barret, H. Brod, A. Giampieri, L. Bleuzet, Ph. Bernold, G. Passin, M. Schaefendriek. Interpretace stupnic a akordů v různých variačních obměnách - legato, staccato, intervaly a jejich kombinace (systém stupnicových cvičení, doc. Jurij Likin, JAMU v Brně).
  - Doporučené etudy : P. Rodé 24 Caprices en formel d´etudes, N. Nararow Etudy, E. Bozza Etudy, G. Silvestrini 6 Etud.
  - Návrh přednesových skladeb akcentujících díla klasická: L. A. Lebrun Koncert č. 1 d moll, F. Krommer Kramář Koncert F dur, Fr. Devienne Sonáty, W. A. Mozart Koncert C dur, W. A. Mozart Kvartet F dur.
  - Návrh přednesových skladeb romantického slohového období: R. Schumann Tři Romance, J. W. Kalliwoda Morceau de Salon, Op. 228.
  - Návrh přednesových skladeb barokního období: J. S. Bach Sonáta g moll BWV1030b, J. S. Bach Partita g moll BWV 1013 pro sólový hoboj, C. Ph. E. Bach Sonáta a moll pro sólový hoboj, G. Ph. Telemann 12 Fantazií pro sólový hoboj, N. Chedeville (A. Vivaldi) Sonáta č. 6 g moll z Il Pastor Fido.
  - Výběr přednesových skladeb 20. století: F. Poulenc Sonáta, E. Bozza : Fantasie pastorale, Op. 37, B. Britten Šest Metamorfóz pro sólová hoboj, B. Britten Tempoval variations, A. Dorati Pět kusů pro sólový hoboj, H. Dutilleux Sonáta.
Literatura
 • Goosens, L. - Roxburgh, E. : Oboe. Macdonald and Janes, London 1977. info
 • Quantz, J.J. : Interpretace - Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980. info
 • Bechler, Leo: Die Oboe. C. Mezeburger, 1914, Leipzig
 • Likin, Jurij: skripta Dějiny a literatura hoboje, Brno 2014, reflexe Estetika hobojového tónu, Brno 2013
 • Rothwell, Evelyn: Guide to Oboe, Reed Making, Oboe Technique
 • Mlčoch, Radek. Královský koncert č. 11, diplomová práce, Brno 2013
 • Bigotti, Giovanni: Storia dell´Oboe. Zanibon, 1974, Padova
 • Joppig, Günther: The Oboe and Bassoon. Halwag, 1981, Bern
 • Marx, Josef: The Tone of the Baroque Oboe. 1951
 • Batte, Philip: The Oboe. Ernst Benn Limited, 1956, London
 • Bartolozzi, B.: New souds for woodwind. Oxford Univ. Press, 1982, London
 • Fleurot, Francois: Le Hautbois. Ed. Pikard, 1984, Paris
 • Rothwell, Evelyn: Guide to Oboe, Reed Making, Oboe Technique
 • Prokopová, Radka. Praktické užití poloautomatického systému u hoboje, diplomová práce, Brno 2012
Výukové metody
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet - komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.