H60104HOl Hra na nástroj II

Hudební fakulta
léto 2014
Rozsah
0/2. 13 kr. 13 z 26. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Jurij Likin (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
H60104HOz Hra na nástroj II
uzavření zimního semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Osnova
 • - Pokračování (individuálně) v technickém zdokonalování výběrem etud vyšší obtížnosti. Důraz na zdokonalení prstové techniky - přesné vyslovení rytmicko-technických pasáží. Interpretace stupnic a akordů v různých variačních obměnách (legato, staccato, intervaly a jejich kombinace). Výběr přednesových skladeb akcentujících díla klasická.
  - Doporučené etudy : H. Hadamovski : Oboe Schule. E. Loyon : 32 etud pro hoboj.
  - Návrh přednesových skladeb : Baroko : J.S. Bach : Sonáty pro hoboj a varhany č. 1 (98), č. 2 (81), č. 3 (99). A. Vivaldi : Koncert C dur. A. Besozzi: Sonáta C dur. Klasicismus : J. Haydn : Koncert C dur. J.A. Koželuh : Koncert F dur. J.Chr. Bach : Koncert F dur. F.A. Rosetti : Koncert C dur. Romantismus : R. Schumann : Tři romance, op. 94. E. Bozza : Fantasie pastorale, op. 37. Fr. Suchý : Fantasie.
  - Výběr skladeb (s ohledem na dramaturgickou stavbu) pro tři seminární vystoupení a veřejné (bodované) vystoupení ve 2. ročníku.
  LS
  - Interpretace vybraných barokních kompozic (J.S. Bach, G.F. Händel -
  - sonáty, koncerty) s akcentem na stavbu melodické linky a fráze. Zdokonalování znalostí dobové interpretace melodických ozdob. Důraz na formální rozbor skladeb k praktickému studiu barokního a klasického repertoáru.
  - Výběr skladeb pro zimní semestr třetího ročníku s výrazným zastoupením děl autorů 20. století.
  - Návrh přednesových skladeb : J.S. Bach : Koncert F dur. G.F. Händel : Sonáty g moll, c moll. A. Vivaldi : Sonáty, koncerty - výběr. F.V. Kramář : Koncert F dur, op. 52. J.V. Kalivoda : Morceau de salon, op. 228. F. Lamy : Pastorales variéees.
Literatura
 • Goosens, L. - Roxburgh, E. : Oboe. Macdonald and Janes, London 1977. info
 • Quantz, J.J. : Interpretace - Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980. info
Výukové metody
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet - komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.