H60059Sl Dirigování I

Hudební fakulta
léto 2017
Rozsah
0/2. 12 kr. 12 z 24. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Mgr. Pavel Koňárek (přednášející)
prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H60059Sz Dirigování I )
úspěšné vykonání přijímací zkoušky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Problematika interpretace sborových skladeb a velkých vokálně-instrumentálních děl z hlediska stylovosti období baroka.
Osnova
  • Hlavní náplní studia dirigování sboru na JAMU je problematika interpretace sborových skladeb a velkých vokálně-instrumentálních děl z hlediska stylovosti jednotlivých období. Studium v letním semestru je zaměřeno na studium skladeb z období baroka. Zvuk a barva hudby barokního věku, vztah hudby a slova, vícesborová technika. K tomu je důležité osvojení dirigentské techniky (agogika v gestu, nástupy, různé typy zdvihů, průchodné a závěrové koruny, akcenty, osamostatnění rukou, střídání taktů), dirigování uvedené sborové literatury u klavíru a analýza sborových partitur: horizontální a vertikální vnímání, specifické znaky sborového a orchestrálního dirigentského projevu. Studium děl: Vokálně-instrumentální díla z období baroka povinné: Antonio Vivaldi: Gloria RW589 A cappella díla povinné: Antonín Dvořák: V přírodě A cappella díla doporučené - výběr děl z období renesance a baroka a z období 19., 20., 21. století podle domluvy s pedagogem. Požadavky ke zkoušce v letním semestru: Nastudování a realizace sborových skladeb s cvičným sborem podle domluvy s pedagogem. Minimální počet 3.
Literatura
  • Brož, J.- Kaňák, Z.: Základy dirigování, Panton, Praha 1962. info
  • Hilmera O.: Cesta sbormistrova, Česká grafická unie, Praha 1945. info
  • Svoboda J.:Učebnice dirigování s sborového umění pro pěvecké soubory, Orbis, Praha 1952. info
  • ZICH, Jaroslav: Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha : Supraphon, 1990
  • Černý J.: Hudba české renesance, Praha 1982.
  • Štědroň M.: Claudio Monteverdi - génius opery, Supraphon, Praha 1985.
  • MICHAILOV, Michail K.: Štýl v hudbe. Bratislava : Opus, 1985
  • SMOLKA, Jaroslav: Fuga v české hudbě. Praha : Panton, 1987
  • PEČMAN, Rudolf: Sloh a hudba 1600-1900. Brno : Rektorát Masarykovej univerzity, 1991
Výukové metody
Individuální výuka
Metody hodnocení
zkouška, děkanská zkouška (zkouška může probíhat podle možnosti s cvičným sborem JAMU)
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.