H60302l Rozbor a dramaturgie oper I

Hudební fakulta
léto 2016
Rozsah
1/1. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: zk.
Vyučující
MgA. Tomáš Studený, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H60302z Rozbor a dramaturgie oper I )
úspěšně vykonaná přijímací zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámení s hlavními proudy operní tvorby, odlišnosti jednotlivých žánrů, praktické poznávání a analýza ukázek. Období baroka a klasicismu.

Osnova
 • přednáška umožňující proniknutí do metod hudební konstrukce operních děl od doby jejího vzniku po klasicismus (včetně).

  Florentská camerata - vznik opery. Monteverdiho operní odkaz - rozdílnost raných a pozdních oper. Římská opera (duchovní). Benátská opera a vznik divadelního provozu, neapolská opera a kult zpěváků. Francouzská barokní opera a její vztah k tanci. Anglická opera a její zakotvení v domácí tradici. Operní reforma Ch. W. Glucka s akcentem na reformu libreta R. Calzabighiho. Další rozvoj opery seria, vznik nového žánru opera buffa. Operní tvorba J. Haydna. W. A. Mozart jako vrcholná osobnost, dramma giocoso. Jevištní tvorba L. van Beethovena.
Literatura
 • Lexikony - New Grove dictionary (operní), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon,. info
 • SEEGER, Horst. Musiklexikon in zwei Bänden. Leipzig 1966. info
 • WARRACK, WEST, John, Ewan. Oxfordský slovník opery. Praha : IRIS, 1998. info
 • PEČMAN, Rudolf. Sloh a hudba1600-1900. Brno: FFMU, 1996. info
 • TROJAN, Jan. Stručné dějiny opery z hudebně dramaturgického hlediska. I. díl. Praha: SPN, 1990. info
 • ŠTĚDROŇ, Miloš. Claudio Monteverdi. Génius opery. Praha: Supraphon, 1981. info
 • MUNDY, Simon. Purcell. London: Omnibus Press, 1995. info
 • CONRAD, Leopold. Mozarts Dramaturgie der oper. Würzburg, 1943. info
Výukové metody
přednáška prokládaná analýzami a rozbory oper a jejich libret. Pronikání do dramaturgické koncepce operních děl. Metody dokumentovány různorodými video ukázkami.
Metody hodnocení
* zimní semestr zápočet, letní semestr zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.