H60288l Psychologie

Hudební fakulta
léto 2016
Rozsah
0/1. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
St 8:30–9:15 205
Předpoklady
EVER ( H60288z Psychologie )
Úspěšně vykonaná přijímací zkouška. Úspěšně absolvovaný předmět H60288z Psychologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je navázat na poznatky z předmětu H60288z Psychologie a věnovat se zejména aplikačním oblastem psychologie se speciálním důrazem na hudební prostředí.
Osnova
 • Úvod do sociální psychologie. Sociální poznávání. Chyby v sociálním vnímání. Skupinový vliv. Komunikace a spolupráce ve skupině. Duševní hygiena. Zdroje stresu a zátěže a možnosti jejich zvládání. Jak zvládat trému? Syndrom vyhoření. Úvod do hudební psychologie. Hudební talent a nadání. Hudební vnímání. Působení hudby na člověka. Tvořivost. Hudební tvořivost. Kompoziční proces z hlediska psychologie. Psychická a fyzická příprava hudebníka.
Literatura
 • KERN, Hans - MEHL, Christine - NOLZ, Hellfried. Přehled psychologie. Praha : Portál , 2006. info
 • KOSTROŇ, Lubomír - MORÁVEK, Josef. Rozhovory o psychologii pro herce a muzikanty. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon psychologie. Praha : Vodnář, 1995. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Encyklopedie obecné psychologie. Praha : Academia , 1997. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. Praha : Academia , 1998. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Úvod do psychologie. Praha : Academia , 2003. info
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha : Academia, 2004. info
 • ŘEHULKA, Evžen. Úvod do studia psychologie. Brno : Paido , 1995. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Psychologie : příručka pro studenty. Praha : Portál, 2008. info
 • TRPIŠOVSKÁ, Dobromila. Úvod do psychologie. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně , 1996. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Úvod do psychologie. Praha : Karolinum, 1999. info
 • Hudební psychologie. info
 • DUŠEK, Bohumil. Úvod do hudební psychologie. Plzeň : Pedagogická fakulta v Plzni, 1972. info
 • FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. Praha : Karolinum, 2007. info
 • HOLAS, Milan. Psychologické základy hudební pedagogiky. Praha : SPN , 1988. info
 • HOLAS, Milan. Psychologie hudby v profesionální hudební výchově. Praha : AMU, 1998. info
 • HOLAS, Milan. Hudební nadání aneb otázky hudebně psychologické diagnostiky. Praha 1994. info
 • POLEDŇÁK, Ivan. Stručný slovník hudební psychologie. Praha : Supraphon, 1984. info
 • SEDLÁK, František. Hudební vývoj dítěte : analytická studie. Praha : Supraphon, 1974. info
 • SEDLÁK, František. Úvod do psychologie hudby : hudební schopnosti a jejich rozvoj. Praha : Státní pedagogické nakladatelství , 1986. info
 • SEDLÁK, František. Základy hudební psychologie. Praha : SPN , 1990. info
Výukové metody
V rámci výuky je využívána práce ve skupině, samostatná práce studentů (domácí úkoly), videofeedback, přednášky, diskuse, nácvik dovedností, hraní rolí, psychologické testy, prezentace prací studentů a další.
Metody hodnocení
zápočet a SZZ
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.