H60187Dl Chamber Play II

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/2. 4 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. František Kantor (lecturer)
doc. MgA. Vít Spilka (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60187Dz Chamber Play II )
* předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Bassoon (programme HF, B-HUDUM)
 • Flute (programme HF, B-HUDUM)
 • Oboe (programme HF, B-HUDUM)
 • Clarinet (programme HF, B-HUDUM)
Syllabus (in Czech)
 • * Obsah předmětu: Skladby pro ustálené obsazení dechového kvinteta (D5):

  Rossini G. : D5 Zerboni
  Rychlík J. : D5 SHV, Praha
  Dvořáček J. : Pražské proměny Panton
  Danzi F. : D5 g moll Thomi-Berg, München
  LS
  Obsah předmětu: : Vytváření základních návyků v ansámblové hře. Seznámení se specifickými vlastnostmi
  jednotlivých nástrojů v souboru


  Bach C. P. E.: Triosonate C dur BA3337 Bärenreiter
  Debussy C. : Sonáta pro fl, violu a arp Muzika, Moskva
  Čart J.: Triové sonáty pro 2 fl a klavír Supraphon
  Zimmerman A. : 2 Tria pro ob, fgt a vcllo Schmott
  Thuner E. : Divertissement op. 32 pro ob a kytaru Hofmeister
  Hurník I.: Esercizii pro fl, ob, cl, fgt ČHF, Praha
  Reiner K. : Trio pro fl, bcl a bicí nástroje Panton
  Brod H. : Nocturnes op. 20 pro ob a harfu André
  Mácha O.: 7 kousků pro 3 klarinety Česká Hudba
  Jacob G. : Trio pro cl, violu a klavír Musica Rara
  Berio, L. : Differences fl, cl, va, vc, hp, tape
Literature
 • Kratochvíl J. : Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ). info
 • Altman W. : Kamermusik - Literatur ( Leipzig 1910 ). info
 • Faltus L. : Hudební nástroje a instrumentální soubory ( Praha 1981 ). info
 • Lébl V. : Zvukový ideál ve světle komorní hudby (Hudební věda, 25, 1988 ). info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Assessment methods (in Czech)
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 4 z 7.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60187Dl