H60187Dl Chamber Play II

Faculty of Music
Summer 2022
Extent and Intensity
0/2. 4 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. František Kantor (lecturer)
doc. MgA. Vít Spilka (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
* předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
 • * Obsah předmětu: Skladby pro ustálené obsazení dechového kvinteta (D5):

  Rossini G. : D5 Zerboni
  Rychlík J. : D5 SHV, Praha
  Dvořáček J. : Pražské proměny Panton
  Danzi F. : D5 g moll Thomi-Berg, München
  LS
  Obsah předmětu: : Vytváření základních návyků v ansámblové hře. Seznámení se specifickými vlastnostmi
  jednotlivých nástrojů v souboru


  Bach C. P. E.: Triosonate C dur BA3337 Bärenreiter
  Debussy C. : Sonáta pro fl, violu a arp Muzika, Moskva
  Čart J.: Triové sonáty pro 2 fl a klavír Supraphon
  Zimmerman A. : 2 Tria pro ob, fgt a vcllo Schmott
  Thuner E. : Divertissement op. 32 pro ob a kytaru Hofmeister
  Hurník I.: Esercizii pro fl, ob, cl, fgt ČHF, Praha
  Reiner K. : Trio pro fl, bcl a bicí nástroje Panton
  Brod H. : Nocturnes op. 20 pro ob a harfu André
  Mácha O.: 7 kousků pro 3 klarinety Česká Hudba
  Jacob G. : Trio pro cl, violu a klavír Musica Rara
  Berio, L. : Differences fl, cl, va, vc, hp, tape
Literature
 • Kratochvíl J. : Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ). info
 • Altman W. : Kamermusik - Literatur ( Leipzig 1910 ). info
 • Faltus L. : Hudební nástroje a instrumentální soubory ( Praha 1981 ). info
 • Lébl V. : Zvukový ideál ve světle komorní hudby (Hudební věda, 25, 1988 ). info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Assessment methods (in Czech)
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 4 z 7.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2022, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2022/H60187Dl