H75018 Populární hudba: průmysl, média, společnost

Hudební fakulta
léto 2015
Rozsah
0/0. 3 kr. 3 z 3. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Vít Kouřil (přednášející)
Garance
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz představuje hudbu jako integrální součást mediálních trhů, populární kultury a moderní společnosti, a to zejména z hlediska (politické) ekonomie médií, kritických teorií komunikace nebo sociologie kultury. Posluchači a posluchačky by se měli po jeho absolvování orientovat v historii, struktuře a dynamice hudebního průmyslu.

Metody hodnocení
Studenti a studentky odevzdají závěrečnou esej v rozsahu 1500 až 2500 slov na předem zadané téma, která bude hodnocena podle čtyř obsahových a čtyř formálních kritérií. Max. počet bodů je 160. K úspěšnému ukončení je potřeba získat více než 80 bodů.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2016.