H70081 Zvukové aspekty interpretace

Hudební fakulta
léto 2015
Rozsah
0/0. 1 kr. 1 z 1. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
získat znalosti o akustickém členění nástrojů (syté versus hebké barvy), o rozestavění nástrojů tak, aby tělesa docílila co nejlepších barev

Osnova
 • Posluchač se seznámí s akustickými zákonitostmi při míchání barev, zkusí si prakticky namixovat různé typy souborů, aby si ověřil, jakých barev jsou tato tělesa schopna docílit

  1. 5 základních tvarů akustické i elektronické/virtuální vlny (sinus, čtverec, pila, puls, šum), sytost vyšších harmonických, shodné kategorie barev a shodné skupiny akustických i umělých nástrojů, jak je 5 základních barev charakterizováno a jejich využití v kompozicích
  2. Rejstříky nástrojů z hlediska sytosti spektra (počtu vyšších harmonických) a jejich hlasitosti
  3. Míchání barev a maskování v případě průhledné a syté harmonie - úzké a široké vedení hlasů, rozličné způsoby instrumentace, prostorové uspořádání nástrojů
  4. Křivka ADSR u akustického i elektronického signálu - shodné kategorie dynamického průběhu tónu - perkusní (drnknutí palička, kladívko) a neperkusní (smyčec, dech) nástroje, praktické užití
  5. míchání barev - princip, zákonitosti
  6. maskování - kdy nastává, jak se mu vyhnout
  7. charakteristika tónových soustav tradičních i modernějších, užití v praxi
  8. typy sálů z hlediska akustiky (suchý - s dozvukem, malá - velká kubatura atd.), důsledky pro zvuk tělesa, jak si pomoci
  9. akustické hodnoty důležitých sálů v ČR i ve světě
  10. nejčastější typy komorních souborů - jak je kdy rozsadit, abych získal co nejpestřejší barvy - nejčastější typy duet a trií - kdy může nastat maskování, jak dosáhnout co nejlepších barev, smyčcové kvarteto - stejně, dechové kvinteto - stejně, žesťové kvinteto - stejně, nonet - stejně
  11. Různá rozestavění symfonického orchestru (evropský, americký ad.) - kdy a proč které preferovat
  12. nejčastější typy vokálních těles - dětské sbory, ženské a mužské, smíšené
  13. nejčastější sestavy z jiných žánrů - rock, jazz band, country
Literatura
 • Blatter, A. : Instrumentation and Orchestration, Wadsworth Pub Co, 1997. info
 • Burhauser, J., Špedla, A. :. info
 • Akustické základy orchestrace, Praha 1967. info
 • Cook, P. R. : Music, Cognition and Computerized Sound, An Introduction to. info
 • Psychoacustics. info
 • Forró D.: Musitronika, elektroakustické hudební nástroje. II. Analogové a analogově-digitální syntetizéry, JAMU, Brno 2001. info
 • Forró D.: Musitronika, elektroakustické hudební nástroje. IV. Samplery, JAMU, Brno 2001. info
 • Janoušek I.: ABC akustiky pro hudební praxi, Editio Supraphon, Praha 1979. info
 • Jež, R, Jirásek, O, Mikoška, L:. info
 • Zoufalý aranžér, dvouroční seriál v časopise Muzikus 02/09-03/10. info
 • Jirásek O. : Kytara a počítač, Computer Press, Brno 2005. info
 • Kennan, K., Granthan, D. : The Technique of Orchestration, Prentice Hall, 1996. info
 • Krotil Z: Aranžování pro moderní taneční orchestr, Státní hudební nakladatelství, Praha 1963. info
 • Kurfürts P.: Základy hudební akustiky, Vydavatelství MU, Brno 2000, str. 19. info
 • Meyer,J: Akustik und musikalische aufurrungspraxis, Verlag Erwin Bochinsky, Frankfurt am main 1999. info
 • Otčenášek, Z: O subjektivním hodnocení zvuku, Akademie múzických umění, Praha 2007. info
 • Syrový, V: Hudební akustika, Akademie múzických umění, Praha 2003. info
 • Špelda, A.: Úvod do akustiky pro hudebníky, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1958. info
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.