H60108l Hra na nástroj III - abs. projekt

Hudební fakulta
léto 2015
Rozsah
0/2. 15 kr. 15 z 30. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (přednášející)
prof. Jiří Doležel (přednášející)
prof. MgA. Ivan Gajan (přednášející)
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Alena Vlasáková (přednášející)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (přednášející)
doc. Mgr. Daniela Velebová (přednášející)
Mgr. Helena Weiser (přednášející)
Garance
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H60108z Hra na nástroj III - abs. projekt )
Podmínkou je úspěšné ukončení předmětu v letním semestru 2. ročníku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolventský bakalářský recitál. Příprava k přijímací zkoušce do magisterského studia. Absolventský recitál musí obsahovat sólový program v rozsahu nejméně 60 minut. Je-li součástí tohoto koncertu skladba komorní, musí sólový program dosahovat nejméně 55 minut, celý program včetně komorní skladby pak musí přesahovat 65 minut.
Osnova
 • Setřídění a studium pramenů a literatury se vztahem k programu absolventského koncertu. Studium repertoáru absolventského recitálu. Práce na zvoleneém repertoáru, vyhodnocení přípravných vystoupení, práce s audiovizuálním záznamem - srovnání s vlastní představou a zamýšlenou koncepcí.
  *
  Studium díla vysoké pianistické obtížnosti, které se může stát součástí programu přijímací zkoušky do magisterského studijního programu, např.: Bach: Goldbergovské variace Beethoven: Sonáta f moll op.57 Schubert: Sonáta D958, D959 nebo D960 Schumann: Fantazie C dur, Sonáta g moll či fis moll Musorgskij: Obrázky z výstavy Chopin: Sonáta b moll nebo h moll Liszt: Sonáta h moll Brahms: Sonáta f moll nebo fis moll Rachmaninov: Sonáta b moll, d moll Skrjabin: Sonáta č.5 Prokofjev: Sonáta č.2, 6, 7, nebo 8
Literatura
 • Literatura je vybírána pedagogy dle potřeby s ohledem na studovaná díla,. info
 • Bach, C.P.E. : Versuch über die wahre Art, das Clavier zu spielen. Kahnt, Lipsko 1920. info
 • Czerny, C. : Über den richtigen Vortrag der sämtlichen Beethoven´schen. info
 • Klavierwerke. Universal Edition, Wien 1963. info
 • Nichols, R.: Ravel Remembered. W.W. Norton, New York 1987. info
 • Medtner, N. K.: Každodenní práce klavíristy. NEOSET, Praha 2005. info
 • Brendel, A. : Schubert´s Last Sonatas (in : Music Sounded Out). The Noonday Press,. info
 • New York 1992. info
 • Jiránek, J. : O Smetanových klavírních skladbách a jeho klavírní hře. Společnost. info
 • Bedřicha Smetany, Praha 1932. info
 • Notové materiály, pokud možno urtextové apod. info
Výukové metody
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava
Metody hodnocení
zápočet
zápočet, státní závěrečná zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.