H60300l Direction III - graduation project

Faculty of Music
Summer 2014
Extent and Intensity
2/2. 14 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Václav Málek (lecturer)
MgA. Tomáš Studený, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
H60300z Direction III - graduation project
Úspěšně zakončený druhý ročník studia operní režie.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
 • Rozbor zadané opery, - absolventského projektu, vypracování koncepce a scénáře, úpravy, výběr realizačního týmu, spolupráce s tvůrčím týmem, předání výtvarných návrhů do výroby. Vypracování režijní knihy, vytvoření plánu aranžovacích zkoušek až do premiéry, úvod do studia pro účinkující, realizace představení podle plánu zkoušek.

  Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů" (CZ.1.07./2.2.00/28.0159), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, a to zvláště formou spolupráce z tuzemskými a zahraničními odborníky z praxe.
Literature
 • Hilar, Karel Hugo : Pražská dramaturgie. Praha, 1930 : Sfinx, Janda. info
 • Felsenstein, W. - Melchinger, S. : Hudobné divadlo. ŠHV, Bratislava 1964. info
 • Mejerchol’d, Vsevolod Èmil’jevič : Rekonštrukcia divadla. Bratislava, 1978. info
 • Götz, F. : Wagner - Regie. Atlantis Musikbuch Verlag 1983. info
 • Vostrý, J. : Materiály ke studiu režie a dramaturgie. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1989. info
 • Southwell-Sander, P. : Verdi. Champagne Avantgarde, Bratislava 1995. info
 • Wagner, Richard : Opera a drama. Praha: Paseka, 2002. info
 • Craig, Edward Gordon : O divadelním umění. Praha: Divadelní ústav, 2006. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, samostatná práce v Komorní opeře, režisér - vedoucí realizačního týmu.
Assessment methods (in Czech)
zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 14 z 28.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2014, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2014/H60300l