H60300l Direction III - graduation project

Faculty of Music
Summer 2015
Extent and Intensity
2/2. 14 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Václav Málek (lecturer)
MgA. Tomáš Studený, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60300z Direction III - graduation project )
Úspěšně zakončený druhý ročník studia operní režie.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Rozbor zadané opery, - absolventského projektu, vypracování koncepce a scénáře, úpravy, výběr realizačního týmu, spolupráce s tvůrčím týmem, předání výtvarných návrhů do výroby. Vypracování režijní knihy, vytvoření plánu aranžovacích zkoušek až do premiéry, úvod do studia pro účinkující, realizace představení podle plánu zkoušek.

  Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů" (CZ.1.07./2.2.00/28.0159), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, a to zvláště formou spolupráce z tuzemskými a zahraničními odborníky z praxe.
Literature
 • Hilar, Karel Hugo : Pražská dramaturgie. Praha, 1930 : Sfinx, Janda. info
 • Felsenstein, W. - Melchinger, S. : Hudobné divadlo. ŠHV, Bratislava 1964. info
 • Mejerchol’d, Vsevolod Èmil’jevič : Rekonštrukcia divadla. Bratislava, 1978. info
 • Götz, F. : Wagner - Regie. Atlantis Musikbuch Verlag 1983. info
 • Vostrý, J. : Materiály ke studiu režie a dramaturgie. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1989. info
 • Southwell-Sander, P. : Verdi. Champagne Avantgarde, Bratislava 1995. info
 • Wagner, Richard : Opera a drama. Praha: Paseka, 2002. info
 • Craig, Edward Gordon : O divadelním umění. Praha: Divadelní ústav, 2006. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, samostatná práce v Komorní opeře, režisér - vedoucí realizačního týmu.
Assessment methods (in Czech)
zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 14 z 28.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2015, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2015/H60300l