H60185Dl Chamber Play I

Faculty of Music
Summer 2014
Extent and Intensity
0/2. 4 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. František Kantor (lecturer)
doc. MgA. Vít Spilka (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
H60185Dz Chamber Play I
* předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
 • Vytváření základních návyků v ansámblové hře. Seznámení se specifickými vlastnostmi jednotlivých nástrojů v souboru
  Arnold M.: Divertimento op. 37 fl, ob, cl Peterson
  Bach J. S. : Triosonate BWV 1039 pro 2 fl a vcllo Peters
  Bozza E. : 2 Impressions fl.+ harfa Leduc
  Honegger A. : Rapsodie pro 2 fl, cl a klavír Schott
  Krenek E.: Sonatina fl + cl BA3334 Bärenreiter
  Dubois Th. : 2 piéces caniniques pro ob a fgt André
  Pauer J. : Capricci pro ob, vn a klavír SNKLHU
  Faltus L. : Kejklíři pro ob, cl, fgt a triangl ČHF, Praha
  Pablo, Luis de: Cesuras (1963), fl, ob, cl, vn, va, vc
  Maury, P.: Changes, 7 fl
  Fauré, G. : Nocturne, fl, 2 ob, 2 cl, 2 hn, bsn
  LS
  * Skladby pro ustálené dechové kvinteto (D5):

  Francaix J. : D5 Schott
  Danzi F. : D5 B dur Thomi-Berg, München
  Dávid G. : D5 Zenemükiadó Vállalat
  Jirák K. B. : D5 Supraphon

  * Skladby pro příležitostná seskupení:

  Bach C. P. E.: Trio B dur pro fl, vn a bc Peters
  Beethoven L. van: Trio G dur fl, pf, bn Breitkopf
  Bozza E.: Trois Evocations 2 fl. Leduc
  Blavet M.: 15 Duets, 2 fl Peters
  Bártek M. : Dechový kvartet s prův. bicích nástrojů Rukopis
  Dubois P. M. : Sonatina pro 2 fgt Leduc
  Call L. de : 3 dua op. 12 pro ob a fgt André
  Destenay E. : Trio h moll op 27 pro ob, cl a klavír Hamelle
  Pablo, Luis de : Prosodia (1962) fl, cl, vib, 3 perc
Literature
 • Sirker U. : Die Entwicklung des Bläserquintetts in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ( Regensburg 1968 ). info
 • Kratochvíl J. : Několik poznámek k historii dechového kvinteta ( Hudební věda, 7, 1970 ). info
 • Kašlík H. : Komorní nástrojová hudba 17. a 18. století ( Brno, 1942 ). info
 • Kratochvíl J. : Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ). info
 • Altman W. : Kamermusik - Literatur ( Leipzig 1910 ). info
 • Faltus L. : Hudební nástroje a instrumentální soubory ( Praha 1981 ). info
 • Lébl V. : Zvukový ideál ve světle komorní hudby (Hudební věda, 25, 1988 ). info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Assessment methods (in Czech)
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 4 z 7.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2014, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2014/H60185Dl