H60185Dl Chamber Play I

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/8. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. František Kantor (lecturer)
doc. MgA. Vít Spilka (lecturer)
doc. Mgr. Petr Janda (lecturer)
prof. MgA. Jindřich Petráš (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Vít Spilka
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H60185Dz - Komorní hra I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 16 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Interpretační praxe v souborech různého typu - duo, trio, kvarteto, kvinteto, sexteto, okteto, noneto popř. větší komorní celek. Na základě této spolupráce získá student zkušenosti v rozvíjení požadavků na komorní hru: intonační a barevná flexibilita vzhledem k ostatním nástrojům ansámblu, rytmická ukázněnost, vyváženost jednotlivých hlasů, schopnost vyjádřit pohybem nástup a tempo, dotváření vlastního interpretačního názoru, vzájemná komunikace členů souboru.
V rámci spolupráce mezi katedrami možnost vytváření souborů s nástroji dechovými, klávesovými, bicími a zpěvem.
Learning outcomes (in Czech)
Student dokáže komunikovat s dalšími členy souboru, umí se přizpůsobit společným požadavkům na úspěšnou interpretaci díla jako celku. Vnímá specifika jednotlivých nástrojů, dokáže respektovat osobnost svého spoluhráče, ale umí rovněž prezentovat vlastní umělecký názor.
Syllabus (in Czech)
 • Dřeva
  Vytváření základních návyků v ansámblové hře. Seznámení se specifickými vlastnostmi jednotlivých nástrojů v souboru
  Arnold, M.: Divertimento op. 37 fl, ob, cl. Peterson
  Bach, J. S.: Triosonate BWV 1039 pro 2 fl a vcllo. Peters
  Bozza, E.: 2 Impressions fl.+ harfa. Leduc
  Honegger, A.: Rapsodie pro 2 fl, cl a klavír. Schott
  Krenek, E.: Sonatina fl + cl. BA3334 Bärenreiter
  Dubois, T.: 2 piéces caniniques pro ob a fgt. André
  Pauer, J.: Capricci pro ob, vn a klavír. SNKLHU
  Faltus, L.: Kejklíři pro ob, cl, fgt a triangl. ČHF, Praha
  Pablo, L. de: Cesuras (1963), fl, ob, cl, vn, va, vc
  Maury, P.: Changes, 7 fl
  Fauré, G.: Nocturne, fl, 2 ob, 2 cl, 2 hn, bsn
 • Žestě
  Zkvalitňování a upevňování dosavadních kladných návyků. Řešení problémů dynamiky, artikulace, intonace a vzájemného spojení barev jednotlivých nástrojů.
 • Žesťové kvinteto:
  Domažlický, F.: 5 tanců
  Debussy, C.: Le petit Negre
  Blatný, P.: Tři skladby pro žestě
 • Trio a kvartet lesních rohů : Telemann, G. P .: Suita
  Schumann, R.: Koncertní kus
  Gemrot, J.: Trio

  LS
 • Dřeva
 • Skladby pro ustálené dechové kvinteto (D5):
  Francaix, J.: D5. Schott
  Danzi, F.: D5 B dur. Thomi-Berg, München
  Dávid, G.: D5. Zenemükiadó Vállalat
  Jirák, K., B.: D5. Supraphon

 • Skladby pro příležitostná seskupení:
  Bach, C. P. E.: Trio B dur pro fl, vn a bc. Peters
  Beethoven, L. van: Trio G dur fl, pf, bn. Breitkopf
  Bozza, E.: Trois Evocations 2 fl. Leduc
  Blavet, M.: 15 Duets, 2 fl. Peters
  Bártek, M.: Dechový kvartet s prův. bicích nástrojů. Rukopis
  Dubois, P. M.: Sonatina pro 2 fgt. Leduc
  Call, L. de: 3 dua op. 12 pro ob a fgt. André
  Destenay, E.: Trio h moll op 27 pro ob, cl a klavír. Hamelle
  Pablo, L. de: Prosodia (1962) fl, cl, vib, 3 perc
 • Žestě
  Zkvalitňování a upevňování dosavadních kladných návyků. Řešení problémů dynamiky, artikulace, intonace a vzájemného spojení barev jednotlivých nástrojů.
 • Žesťové kvinteto:
  Chabriet, E.: Espaňa
  Frackenpohl, A.: Pop suite
  Mozart, W. A.: Malá noční hudba
 • Trio a kvartet lesních rohů:
  Havlík, J.: Tři fugy
  Schneider, J.: Tria - výběr
  Turnner, K.: Kvartet č. 3
Literature
  recommended literature
 • Kašlík, H.: Komorní nástrojová hudba 17. a 18. století ( Brno, 1942 ).
 • Lébl, V.: Zvukový ideál ve světle komorní hudby (Hudební věda, 25, 1988 ).
 • Sirker, U.: Die Entwicklung des Bläserquintetts in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ( Regensburg 1968 )
 • Kratochvíl, J.: Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ).
 • Faltus, L.: Hudební nástroje a instrumentální soubory ( Praha 1981 )
 • Altman, W.: Kamermusik - Literatur ( Leipzig 1910 ).
Teaching methods (in Czech)
Hromadná výuka, praktický nácvik, koncertní vystoupení, vystoupení na semináři
Assessment methods (in Czech)
zápočet
klasifikovaný zápočet
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H60185Dl