HF0116l Teorie kompozice a instrumentace I

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D.
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
-úspěšně vykonaná přijímací zkouška;
-absolvování předmětu HF0116z Teorie kompozice a instrumentace I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je orientace v hudbě druhé poloviny 20. století z hlediska kompoziční techniky, estetického přístupu a instrumentačních postupů. V instrumentaci zaměřeno na strunné, smyčcové, klávesové nástroje a lidský hlas. Rozšířené nástrojové techniky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
-rozpoznat a analyzovat prvky kompozičních technik 2. poloviny 20.století;
-zaujmout poučené interpretační stanovisko k hudbě tohoto období;
-rozumět speciálním požadavkům partitur a hudebnímu zápisu kompozičních a instrumentačních inovací;
-bezpečně se orientovat v možnostech smyčcových, strunných, klávesových nástrojů a lidského hlasu;
-získá přehled o používaných rozšířených nástrojových technikách
Osnova
 • - serialismus, Darmstadtská škola;
 • - náhoda, indeterminismus, aleatorika - druhy, metody, zápis;
 • - tembrální hudba, Polská škola, Ligeti a Xenakis - grafická partitura;
 • - americký minimalismus - estetika, kompoziční techniky;
 • - redukcionismus, nová jednoduchost;
 • -new complexity - B. Ferneyhough, ;
 • - polystylovost, postmoderní neostyly;
 • - elektronická hudba, konkrétní hudba - souvislosti s tembrální a minimalistickou kompozicí;
 • - spektralismus a jeho předchůdci;
 • - rozšířené techniky hudebních nástrojů, jejich vyznění, použití a notace;
 • - podrobně nástroje smyčcové, strunné, klávesové a lidské hlasy;
 • - instrumentační souvislosti probíraných kompozičních metod;
Literatura
 • Burghauser,J.- Špelda,A.: Akustické základy orchestrace, Panton, Praha 1967. info
 • Rychlík, J. a kolektiv: Moderní instrumentace, vyšší orchestrační technika jednotlivých hudebních nástrojů, Panton, Praha 1968. info
 • Zich, J.: Orchestrace a sborová sazba, Panton, Praha 1986. info
 • Orchestrace jako otevřený proces: (sborník studií). Praha: Triga pro Akademii múzických umění v Praze, 2009. ISBN 978-80-904266-8-9.
 • Writings on music 1965-2000 / Steve Reich ; Edited with an introduction by Paul Hillier. -- New York ; Oxford : Oxford University Press, 2002.
 • EMMERT, František. Emmert,František:Poznámky k instrumentaci, I/2001/. In Emmert,František:Poznámky k instrumentaci, I/2001/. JAMU Brno: JAMU Brno, 2001. 230 s. JAMU Brno 2001. ISBN 80-85429-54-3. info
Výukové metody
-poslech a analýza partitur;
-řízená rozprava;
-práce s odbornou literaturou;
-samostatné kompoziční a materiálové studie;
Metody hodnocení
-kompoziční a instrumentační analýza vybrané skladby 2.poloviny 20. století - technické požadavky, zápis, nástrojové techniky, kompoziční metody, hierarchie uvnitř hudební formy;
-kompoziční a instrumentační studie s použitím prvků kompozičních metod 2.poloviny 20. století;
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/HF0116l