HF0063l Scénografie I

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
1/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Sylva Marková, Ph.D. (přednášející)
Garance
MgA. Sylva Marková, Ph.D.
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
úspěšné absolvování předmětu v zimním semestru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšiřování znalostí a přehledu o historickém vývoji divadelního prostoru (scénografie 19. století, scénografie 20. století - úvod, Asijské divadlo, Indie, Pekingská opera, Japonsko (bunraku, kabuki), prohloubit studentům povědomí pojmech a problematice oboru, přiblížit jim práci scénografa a usnadnit tak komunikaci s ním. Představení základních prvků technologického vybavení jeviště a jejich užití v praxi.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu je schopen:
- orientace v historickém vývoji divadelního prostoru,
- chápat scénografii jako nedílnou složku divadelní inscenace – její funkci a prostředky,
- komunikovat se scénografem, správně formulovat své požadavky na výtvarnou a funkční stránku inscenace,
- pracovat v týmu, být otevřen kreativní komunikaci,
- rozvíjet schopnost formulovat vlastní scénografická řešení,
- zvládnout základní výrazové prosředky scénografické tvorby.
Osnova
 • Vývoj divadelního prostoru
 • Orientace v dobových scénografických konvencích
 • Významné postavy české a světové scénografie
 • Výtvarné zpracování zadaného tématu libovolnou technikou
 • Hledání scénograficko-režijní koncepce
 • Konzultace připravovaných projektů
Literatura
  povinná literatura
 • Brockett, O. G.: Dějiny divadla, Praha 1999; 2001; 2008. info
 • KOLEGAR, Jan. Historie scénických technologií. 2. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011. 68 s. ISBN 978-80-86928-94-4. Obsah info
 • ZAVARSKÝ, Ján. Kapitolky z dějin scénografie. In Kapitolky z dějin scénografie. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011. 292 s. ISBN 978-80-7460-009-8. info
  doporučená literatura
 • Hilmera J.: Perspektivní scéna 17. a 18. století v Čechách. info
 • Ptáčková, V. : Česká scénografie XX. století. Odeon, Praha 1982. info
 • Ptáčková, V.: Divadlo na konci světa. Praha, 2009. info
 • HILMERA, jiří. Česká divadelní architektura. Praha: Divadelní ústav, 1999. info
Výukové metody
Formy výuky (přednáška, cvičení)
Metody výuky (práce s textem / obrazovým materiálem / videozáznamem, diskuze, individuální konzultace, samostatná práce studentů, studium literatury)
Metody hodnocení
Hodnocení bude uděleno za ústní/písemné přezkoušení, zpracování zadaného projektu.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/HF0063l