HF0039l Práce s hercem I

Hudební fakulta
léto 2021
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Václav Málek (přednášející)
Garance
doc. Alena Vaňákova
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Uzavřený zimní semestr prvního ročníku studia předmětu Práce s hercem I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání přehledu a znalostí o vývoji hereckého umění a proměnách herectví i jeho výrazových prostředků v průběhu dějin divadla. Získání znalostí o historickém vývoji herectví, o možných přístupech operního režiséra k hercům - zpěvákům.
Výstupy z učení
Student získá znalosti o historickém vývoji herectví, a z toho plynoucích možných přístupech operního režiséra k hercům - zpěvákům. Bude schopen vést herce tak, aby naplnili jeho režijní záměr.
Osnova
 • Proměny herectví a jeho výrazových prostředků v průběhu dějin divadla.
 • Herecké metody.
 • Stanislavskij, Vachtangov, Čechov.
 • Realistické herectví.
 • Stylizace.
 • Přirozenost hereckého projevu.
 • Symbolické herectví - Appia, Graig.
 • Herecká reforma ve Francii - Copeau, Jouvet, Decroux, Lecoq.
 • Avantgardní herectví - Mejerchold, Brecht.
 • Trendy vycházející z Artauda, Brooka, Grotowského.
Literatura
  doporučená literatura
 • Hyvnar, Jan. Francouzská divadelní reforma: Od Antoina k Artaudovi. Praha, Pražská scéna, 1996, 237 str., ISBN 80-901671-7-9. info
 • TAIROV, A.: Režisérovy zápisky, in: Tairov, A.: Odpoutané divadlo. info
 • STUDENÝ, Tomáš. Herec/pěvec v hudebním divadle: komplexní příprava pěvce pro jevištní praxi. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, KKDOR, 2018 106 s. Vedoucí diplomové práce, doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.
  neurčeno
 • Rutte, Miroslav : O umění hereckém : K estetice a psychologii divadelní tvorby. Praha, 1946. info
 • Stanislavskij, K. S. Moje výchova k herectví: Tvůrčí proces ztělesňování. info
 • VOSTRÝ, J. Předpoklady hereckého projevu. Praha: MŠMT ČR, 1991. info
 • MRÁZKOVÁ, Marie a Karel KUKLETA. Kultura pohybu operního herce. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 1965.
Výukové metody
Přednášky a cvičení. Konkrétní využití získaných poznatků na konkrétních dílčích úkolech (scény z oper) při práci se studenty zpěvu.
Metody hodnocení
Zápočet. Podmínkou pro získání zápočtu je 70% účast ve výuce a vypracování hereckých etud ve spolupráci se studenty zpěvu a obhajoba výsledného režijně hereckého výstupu.
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2021/HF0039l