H75008z Soudobá hudba z hlediska dirigování I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
0/1. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Pavel Šnajdr, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání přehledu o problematice studia a provádění soudobých komorních a orchestrálních děl, a osvojení specifických dirigentských postupů a dovedností nezbytných pro zdárné zvládnutí dané disciplíny.

Osnova
 • Cílem předmětu je získání přehledu o problematice studia a provádění soudobých komorních a orchestrálních děl, a osvojení specifických dirigentských postupů a dovedností nezbytných pro zdárné zvládnutí dané disciplíny, jakými jsou např. méně obvyklé způsoby notového zápisu, netradiční způsoby rozeznění hudebních nástrojů, realizace složitých rytmických útvarů, realizace skladeb pro více současně hrajících souborů, problematika mikrointervalového ladění, využívání EA složky atd.) Výuka probíhá hromadně, formou poslechu s partiturou a detailním vyjasněním konkrétních problémů.

  ZS:
  - specifika taktovací techniky,
  - méně obvyklé způsoby notového zápisu (slovní partitury, grafická notace, proporční notace atd.,
  - netradiční způsoby rozeznění hudebních nástrojů - specifické požadavky na barvu, artikulaci, výraz apod. u tradičních nástrojů, zvláštní hudební nástroje A i EA, historické nástroje soudobě použité,
  - rytmická složka - matematický výklad rytmu, složité rytmické útvary a jejich realizace, přesná „pulzace“ minimal music (včetně fázového posunu atd.),
  - rozbory partitur vybraných komorních a orchestrálních skladeb (II. vídeňská atonální škola, multiserialismus, tzv. „polská škola“ atd.).
  LS:
  - realizace skladeb pro více současně hrajících souborů (pomocí více dirigentů, metronomů, použitím počítače, vytvářejícího metronom v různých hodnotách, promítáním dříve zaznamenaných dirigentů na monitory atd.)
  - mikrointervalové ladění - různé druhy mikrointervalů, notace,
  - využívání EA složky, mgf. podkresu atd. a synchronizace s ním,
  - rozbory partitur vybraných komorních a orchestrálních skladeb (tzv. „brněnská scéna“ - Piňos, Parsch, Šťastný, Medek, Novák - Zemek, Ištvan , Faltus atd.).
Literatura
 • Dorůžka, Petr: Hudba na pomezí, Panton, Praha, 1991. info
 • Emmert, František: Poznámky k instrumentaci I, II, JAMU, Brno, 1997, 2000. info
 • Forró, Daniel: Elektronika a hudební výchova, OPUS MUZICUM 1/89, Brno, 1989. info
 • Hrčková Naďa - Dějiny hudby VI, 20. století (svazek 1), Euromedia Group, Praha, 2006. info
 • Kotek, Miroslav : Bicí nástroje, Panton Praha, 1983. info
 • Loudová, Ivana - Moderní notace a její interpretace, AMU, Praha, 1998. info
 • Nyman, Michael: Experimentálna hudba: Cage a iní. Hudobné centrum, Bratislava, 2007. info
 • Slabý, Zdeněk K., Slabý Petr: Svět jiné hudby - Volvox Globator, Praha, 2002. info
 • Beck, John: Encyclopedia of percussion, Garland Publishing N. Y., 1995. info
 • Burghauser, Jaroslav, Špelda, Antonín: Akustické základy orchestrace, Panton, Praha, 1967. info
 • Forró, Daniel: Domácí nahrávací studio, Grada, Praha, 1996. info
 • Hrčková Naďa - Dějiny hudby VI, 20. století (svazek 2), Euromedia Group, Praha, 2007. info
 • Klüppelholz, Werner: Mauricio Kagel 1970-1980, DuMont, Köln, 1981. info
 • Musik Konzepte (jednotlivé svazky pro probírané autory) Edition Text+Kritik, Gmbh, München, 1981. info
 • Pritchett, James: The Music of John Cage, Cambridge University Press, Cambridge - New York - Melbourne, 1993. info
 • Sadie, Stanley: The Grove New Dictionary of Music and Musicians, Second edition, Macmillan Publishers Ltd. Oxford, Brighton, Suffolk, England, 2001. info
 • Špelda, Antonín: Hudební akustika, SPN, Praha, 1971. info
Výukové metody
Výuka probíhá hromadně, formou poslechu s partiturou a detailním vyjasněním konkrétních problémů.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/H75008z