H70059z Základy dramaturgie a režie

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Václav Cejpek (přednášející)
Mgr. Rodrigo Morales (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 116/3
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student získá základní orientaci v tvůrčích postupech režijní a dramaturgické praxe. Bude seznámen s relevantními teoretickými pojmy spojenými s režií a dramaturgií v oblasti audiovize a multimediální kompozice. Seznámí se s dílem a metodami výrazných osobností audiovize. Dosáhne orientace v hlavních vývojových tendencích v dějinách audiovizuální tvorby. Studenti se naučí pracovat svobodně s různými přístupy, které mohou přesahovat limity klasické audiovizuální tvorby
Osnova
 • Úvod do literárního zpracování původní myšlenky. Původní myšlenka, námět, syžet. Další možnosti literárního zpracování. Úvod do typologie: žánry, mezi-žánry v dokumentární tvorbě a fikci. Překračování hranice žánrů. Žánry s přesahem do umělecké fikce a experimentů. Téma Obhlídky, předlohy, zdroje, prameny Film analog a digitální. Praktické cvičení Kamera Světlo Střih Zvuková postprodukce. Zvuk ja skladební prvek audiovizuálních umění. Práce s nehercem Diegetický zvuk Nediegetický zvuk Zadání cvičení Vývoj námětu Obrazová koncepce Práce se zvukovými složkami. Synchron, asynchron, komentář. Zadání závěrečného projektu
Literatura
  povinná literatura
 • Bláha, I.: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, AMU, Praha, 2006. info
 • Bordwell, David : Kristin Thompson: Film History: An Introduction. McGraw-Hill, 2003. info
 • D. Bordwell/K. Thompson: Film Art - An Introduction,. info
 • Kristin Thompsonová , David Bordwell : Dějiny filmu. info
  doporučená literatura
 • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. 1. vyd. Praha: Národní filmový archív, 1995. Císař, J. Základy dramaturgie: I. Situace. 3. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2003. info
 • David A.Cook: A History of Narrative Film. info
 • David Bordwell: Narration in the Fiction Film. info
 • Elmar Klos: Dramaturgie je když. info
 • Fellini F. Dělat film, Odeon, Praha, 1986. info
 • Jan Kučera: Střihová skladba ve filmu a televizi. info
 • Jasný Vojtěch: Život a film. info
 • M. Rabiger: Directing - Film Techniques and Aesthetics. info
 • Pudovkin Vsevolod: Film, scenár, réžia, herec. Tatran, Bratislava 1982. info
 • Style as a Formal System: Summary; Film Criticism: Sample Analyse (u všech různá vydání). info
 • Lukáš Baran, Jaromír Šofr, Marek Jícha, Daniel Souček.Česká kameramanská škola,. Nak. Lapton Studio, 2020 ISBN: 978-80-907866-0-8
 • Eve Light Honthaner The Complete Film Production Handbook   978-0240811505 Focal Press
 • BOX, Harry C. Set lighting technician's handbook: film lighting equipment, practice, and electrical distribution. 4th ed. Boston, MA: Focal Press, 2010. ISBN 978-0-240-81075-1. info
 • SLAVÍKOVÁ, Hana. Český a slovenský televizní film šedesátých let: průniky s novou vlnou. In Český a slovenský televizní film šedesátých let: průniky s novou vlnou. Brno: JAMU Brno, 2007. 178 s. ISBN 80-86928-22-5. info
 • PLEŠÁK, Miroslav. Herec jako inspirační zdroj dramaturgie. In Přednáška o divadle a umění. Brno: JAMU Brno, 2007. s. 133-140. ISBN 978-80-86928-24-1. info
  neurčeno
 • Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. Praha, 2004. info
 • Leo Braudy, Marshall Cohen: Film Theory and Criticism. info
 • Patricia Aufderheide, Documentary film: a very short introduction. New York: Oxford University Press 2007. info
 • Vogel, Amos: Film as a Subversive Art. Random House, New York (on-line). info
 • AUJEZDSKÝ, Pavel. Dramaturgie uměleckého přednesu. Druhé. Brno: Městské kulturní středisko S.K.Neumanna, 1984. info
Výukové metody
13. hod přednáška- nepovinně , 13 seminář - povinně
Metody hodnocení
Reflexe a analýza odevzdaných cvičení a projektů. zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2021/H70059z