H60343l Studium repertoáru s klavírem II

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Marcela Jelínková (cvičící)
doc. MgA. Vladimír Hollý (přednášející)
doc. Mgr. Renata Lichnovská (přednášející)
MgA. Libuše Pančochová (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marcela Jelínková
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 8:30–12:00 201, Út 13:30–20:05 204, St 8:30–13:00 201, St 13:30–20:05 204, Čt 13:00–20:00 202, Pá 13:00–20:00 202, Pá 13:30–20:05 204
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60343z- Studium repertoáru s klavírem II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studium repertoáru s klavírem, výběr repertoáru je vázán na výběr skladeb předmětu Hra na nástroj. Příprava půlrecitálu v délce minimálně 30 minut. Součástí výuky předmětu je cvičení zvukové vyváženosti, rytmické a intonační preciznosti, frázování a komunikace s korepetitorem.
Výstupy z učení
Student ovládá schopnosti spolupráce s korepetitorem: je flexibilní v rytmu, intonaci a dynamice, hraje s přesvědčivým hudebním výrazem, má smysl pro dynamický a výrazový kontrast. Příprava na veřejná vystoupení - interpretační semináře, koncerty, soutěže, konkurzy.
Osnova
  • Nácvik a rozbor studovaného repertoáru, rozvoj komplexního chápání studovaných skladeb.
  • Absolvování nejméně jednoho vystoupení na semináři a uspořádání půlrecitálu.
  • Výběr skladeb je totožný s výběrem v lekcích předmětu Hra na nástroj.
Literatura
    doporučená literatura
  • Kalábová, B.: Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod. Habilitační práce, Brno, JAMU 1982
  • Křístková Dana: Klavírní doprovod a komorní hra, Brno 2001
Výukové metody
Individuální nácvik s klavírním doprovazečem
Metody hodnocení
Zápočet
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60343l