H60346z Studium repertoáru s klavírem III

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Marcela Jelínková (cvičící)
doc. MgA. Vladimír Hollý (cvičící)
doc. Mgr. Renata Lichnovská (cvičící)
MgA. Libuše Pančochová (cvičící)
Garance
doc. MgA. Marcela Jelínková
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60343l- Studium repertoáru s klavírem II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studium repertoáru s klavírem, výběr repertoáru je vázán na výběr skladeb předmětu Hra na nástroj a na přípravě skladeb pro absolventský recitál. Součástí výuky předmětu je trénink intonační a rytmické flexibility při hře s klavírem (vyrovnání intonační hladiny vzhledem k temperovanému ladění), zvukové vyváženosti, komunikace s korepetitorem.
Výstupy z učení
Student je schopen:
- spolupráce s korepetitorem
- je flexibilní v rytmu, intonaci a dynamice
- hraje s přesvědčivým hudebním výrazem
- má smysl pro dynamický a výrazový kontrast
Příprava na veřejná vystoupení - interpretační semináře, soutěže, konkurzy, absolventský recitál.
Osnova
  • Nácvik a rozbor studovaného repertoáru, rozvoj komplexního chápání studovaných skladeb.
  • Vystoupení na semináři a uspořádání absolventského recitálu v délce 60 min.
  • Výběr skladeb je totožný s výběrem v lekcích předmětu Hra na nástroj.
Literatura
    doporučená literatura
  • Kalábová, B.: Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod. Habilitační práce, Brno, JAMU 1982
  • Křístková D.: Klavírní doprovod a komorní hra, Brno 2001
Výukové metody
Individuální nácvik s klavírním doprovazečem
Metody hodnocení
Zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.