H60105KLl Hra na nástroj II

Hudební fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2/8. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Vít Spilka (cvičící)
prof. Mgr. Milan Polák (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Milan Polák
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H60105KLz - Hra na nástroj II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zaměřen na studium a interpretaci nejnáročnějších skladeb klarinetového repertoáru s důrazem na stěžejní díla koncertního repertoáru skladeb 20. století. Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností ve hře na klarinet, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga. Úmyslem technického a estetického vedení pedagoga by měla být taková podpora vývoje studenta, aby mohl samostatně dospět k přesvědčujícímu výkonu, který se zakládá na znalostech a porozumění stejně jako na vkusu a interpretační intuici.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- věnovat se samostatné odborné činnosti;
- podílet se na výzkumné umělecké činnosti;
- analyzovat a aplikovat získané teoretické a praktické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje;
- výkonávat povolání ve vysoce konkurenčním prostředí;
Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga.
Osnova
 • příprava na absolventský projekt, který bude koncipován dle zaměření studenta:
 • skladby pozdního baroka (J. M. Molter)
 • raného klasicismu (J. V. Stamitz)
 • vrcholného klasicismu a raného romantismu
 • skladby vzniklé po roce 1950 s důrazem na soudobé interpretační techniky
  LS
 • Příprava a uskutečnění absolventského projektu
 • přehrání celého programu na seminářích i koncertech mimo školu
 • konzultace při poslechu nahrávek těchto vystoupení
 • zaznamenání projektu na CD a video
Literatura
  doporučená literatura
 • Hoeprich, E.: The Clarinet (Ed. The Yale University Press New Haven and London
 • Rice, A. R.: The Clarinet in the Classical Period ( Oxford University Press, 2003/2008 )
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Wehle, R.: Clarinet Fundamentals 1: Sound and Articulation, Schott, 2008
 • Guy, L.: Embouchure Building for Clarinetists, Rivernote Press, 10th Edition, 2011,
 • Bartolozzi, B.: New Sounds for Woodwinds. Oxford Univ. Press, London 1967.
 • Rehfeldt, P.: New Directions for Clarinet, Scarecrow Press
 • Brymer, J.: Clarinet. MacDonald and Janes, London 1976 University Cambridge: The Clarinet. 1995.
 • Lawson, C.: The Cambridge Companion to the Clarinet, Cambridge University Press
Výukové metody
individuální lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Metody hodnocení
zápočet, SZZ
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/leto2024/H60105KLl