H60105KLl Hra na nástroj II - abs. projekt

Hudební fakulta
léto 2022
Rozsah
0/2. 15 kr. 15 z 30. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Vít Spilka (přednášející)
prof. Mgr. Milan Polák (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
ukončení 1.ročníku navazujícího magisterského studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • příprava na absolventský projekt, který bude koncipován dle zaměření studenta:
  budou převažovat skladby pozdního baroka (J.M.Molter) a raného klasicismu
  (J.V.Stamitz), vrcholného klasicismu a raného romantismu
  budou v něm převažovat skladby vzniklé po roce 1950 s důrazem na soudobé
  interpretační techniky
  LS
  Příprava a uskutečnění absolventského projektu - přehrání celého programu
  na seminářích i koncertech mimo školu, konzultace při poslechu nahrávek těchto
  vystoupení, zaznamenání projektu na CD a video
Literatura
 • Brymer, J. : Clarinet. MacDonald and Janes, London 1976. info
 • J.J.Quantz: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu (Ed. Supraphon Praha 1990). info
 • University Cambridge: The Clarinet. 1995. info
Výukové metody
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Metody hodnocení
zápočet, SZZ
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023, léto 2024, léto 2025.