H60102KLz Instrument Playing I

Faculty of Music
Winter 2022
Extent and Intensity
0/2/28. 15 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. MgA. Vít Spilka (seminar tutor)
prof. Mgr. Milan Polák (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Mgr. Milan Polák
Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolutorium daného předmětu v bakalářském stupni studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
V návaznosti na bakalářské studium předmět rozvíjí interpretační dovednosti studenta směrem k vysoké odbornosti na poli praktického provádění jednotlivých skladeb. Oproti bakalářskému studiu je předmět zaměřen na studium a interpretaci náročných skladeb klarinetového repertoáru napříč stylovými obdobími. Cílem studia je také ovládání nástroje a interpretačních rozdílností na takové úrovni, aby student již mohl úspěšně aspirovat na místa v orchestrech a komorních souborech. Součástí výuky předmětu je uspořádání půlrecitálu, popřípadě příprava na interpretační soutěž.
Learning outcomes (in Czech)
Na základě intenzívní individuální přípravy bude student po absolvování předmětu schopen:
- ovládat dle výběru některá vrcholná díla klarinetového repertoáru (viz osnova);
- ovládat soudobé interpretační techniky používané ve skladbách 20. a 21. století;
Má již početnou zkušenost s veřejným vystupováním a bude schopen:
- adekvátně načasovat svůj výkon (časování hráčské kondice);
- intenzívně se připravit na absolventský projekt formou ohrávání jednotlivých skladeb celovečerního recitálu;
Syllabus (in Czech)
 • studium skladeb pozdního baroka, klasicismu a romantismu s důrazem na historicky poučenou interpretaci
 • studium zaměřené na hudbu soudobou se všemi atributy soudobé interpretace
 • sólistická činnost na půdě HF JAMU i mimo školu
 • účast na některé významné mezinárodní soutěži

  LS
 • navázání na zvolenou alternativu specializace a rozvíjení nabytých znalostí v praktické i teoretické oblasti spolu s vyhledáváním optimálních pramenů
 • studium Mozartova klarinetového koncertu A dur KV 622 v původní verzi pro basetový klarinet
 • studium čtyř významných soudových skladeb pro klarinet (autoři L. Berio, E. Denisov, A. Jolivet, K. Stockhausen)
 • účast na některé významné mezinárodní soutěži
Literature
  recommended literature
 • Rehfeldt, P.: New Directions for Clarinet, Scarecrow Press
 • Bartolozzi, B.: New Sounds for Woodwinds. Oxford Univ. Press, London 1967.
 • Brymer, J.: Clarinet. MacDonald and Janes, London 1976 University Cambridge: The Clarinet. 1995.
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Rice, A. R.: The Clarinet in the Classical Period ( Oxford University Press, 2003/2008 )
 • Wehle, R.: Clarinet Fundamentals 1: Sound and Articulation, Schott, 2008
 • Guy, L.: Embouchure Building for Clarinetists, Rivernote Press, 10th Edition, 2011,
 • Hoeprich, E.: The Clarinet (Ed. The Yale University Press New Haven and London
 • Lawson, C.: The Cambridge Companion to the Clarinet, Cambridge University Press
Teaching methods (in Czech)
individuální lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2022/H60102KLz