H60023VCl History of the Instrument and its Repertory II

Faculty of Music
Summer 2023
Extent and Intensity
1/0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Miroslav Zicha (lecturer)
Guaranteed by
prof. Jozef Podhoranský
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H60023VIz - Dějiny a literatura nástroje II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Cello (programme HF, Hstru:N)
 • Cello (programme HF, N-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Student bude seznámen s rostoucím významem violoncella v době romantismu a dále až do současnosti. Seznamuje studenty s předními osobnostmi violoncellové hry v 19. a 20. století, přibližuje jednotlivé školy a porovnává jejich východiska. Sleduje rozvoj technických nároků v průběhu posledních dvou století a všímá si fenoménu violoncella jako sólového nástroje. V neposlední řadě přináší informace z oblasti literatury metodické a literatury o violoncelle. Student tak získá detailní přehled o violoncellové literatuře (sólové a komorní), zná základní okolnosti vzniku skladeb a dokáže definovat jejich charakteristiku (stupeň obtížnosti, hudební charakter, míru virtuozity, stylové zařazení).
Learning outcomes (in Czech)
Student má znalosti o historickém vývoji strunných nástrojů a vývoji violoncella. Má přehled o významných houslařských školách - stavitelích violoncell u nás i v zahraničí a o koncertní literatuře sólové i komorní. Orientuje se v literatuře metodické. Dokáže aplikovat své znalosti při vystoupeních na koncertních pódiích i při pedagogické činnosti.
Syllabus (in Czech)
 • Violoncelloví virtuózové romantismu
 • Pablo Casals – start moderní epochy ve hře na violoncello
 • Violoncellové osobnosti první poloviny 20. století
 • Druhá polovina 20. století a současnost
 • Velké romantické koncerty
 • Sonátová literatura romantismu
 • Virtuozní skladby romantiků
 • Vývoj literatury pro sólové violoncello
 • Koncerty 20. století
 • Sonátová tvorba 20. století
 • Violoncello v komorní hudbě
 • Metodická literatura
Literature
  recommended literature
 • Wasielewski, W. J.: Das Violoncell und seine Geschichte. Breitkopf&Härtel, Lipsko 1911
 • Ginzburg, L. S.: Istorija violončelnogo iskusstva, kniha první – Muzgiz, Moskva 1950 kniha druhá – Muzgiz, Moskva 1957 kniha třetí – Muzgiz, Moskva 1965
 • Černušák, G : Dějiny evropské hudby. Panton, Praha 1964
 • Burney, C.: Hudební cestopis 18. věku. Státní hudební vydavatelství, Praha 1966
 • Měrka, I.: Violoncello, Montanex. Ostrava 1995
 • Pappe, W., Boetcher W.: Das Violoncello. Schott Music, Mainz, 2005
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, řízená diskuse
Assessment methods (in Czech)
Zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2023/H60023VCl