H60023VCl History of the Instrument and its Repertory II

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Miroslav Zicha (lecturer)
Guaranteed by
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60023VCz History of the Instrument and its Repertory II )
absolvování bakalářského studia příslušného oboru
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Cello (programme HF, N-HUDUM)
Syllabus (in Czech)
 • dějiny a literatura nástroje od romantismu do současnosti
Literature
 • Měrka, I. : Violoncello. Ostrava, Montanex 1995. info
 • Černušák, G. : Dějiny evropské hudby. Praha, Panton 1964. info
 • Ginzburg, L.S. : Istorija violončelnogo iskusstva, kniha první - Moskva,. info
 • Muzgiz 1950, kniha druhá - Moskva, Muzgiz 1957, kniha třetí - Moskva: Muzgiz 1965. info
 • Wasielewski, W.J. : Das Violoncell und seine Geschichte. Lipsko,. info
 • Breitkopf&Härtel, 1911. info
 • Burney, C. : Hudební cestopis 18. věku. Praha, Státní hudební vydavatelství 1966. info
Teaching methods (in Czech)
řízená diskuse
Assessment methods (in Czech)
zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60023VCl