H41918z Orchestrální praxe II

Hudební fakulta
zima 2024
Rozsah
0/40. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Radek Tomášek (přednášející)
Garance
MgA. Radek Tomášek
Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H41918l Orchestrální praxe II )
Úspěšné absolvování předmětu Orchestrální praxe I na HF JAMU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu spočívají v získání praktických zkušeností v orchestrální hře – student je členem partnerského profesionálního symfonického orchestru (konkrétně Filharmonie Brno). Během týdenního nastudování a provedení různých skladeb (výběr je určen partnerskou organizací), se studenti zdokonalují hned v několika oblastech směřujících ke kvalitní interpretaci: rytmická ukázněnost a flexibilita, barevná stabilita vycházející z odlišností jednotlivých bicích nástrojů, spolupráce s dirigentem a reakce na dirigentské gesto, hudební projev a stavba hudební fráze.
Studeni, kteří prošli orchestrálními projekty, ovládají základní znalosti a dovednosti kladené na orchestrální hráče: umí se intonačně, rytmicky a barevně přizpůsobovat, mají obecné povědomí o interpretovaných skladbách, o základních pojmech a schématech dirigentské techniky při sledování dirigenta, jsou kreativní a komunikativní při řešení interpretačních problémů, mají smysl pro týmovou práci a uvědomují si spoluzodpovědnost za celkovou úroveň výkonu hudebního tělesa.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - samostané přípravy a interpretace partů v praxi - symfonickém orchestru;
- stylové intepretace prováděných partů;
- hráčské všestrannosti napříč nástrojovým spektrem symfonického orchestru na profesionální úrovni;
- okmažité sluchové analýzy interpretovaných partů s ohledem na celkový zvuk a souhru symfonického orchestru;
- reagovat na změny a požadavky ostatních členů skupiny a dirigenta;
- jako orchestrální hráč vystupovat profesionálně ve všech směrech.
Osnova
  • Zvládnutí principů a všech aspektů orchestrální hry v praxi
  • Osvojení a zvládnutí postupu přípravy a studia orchestrálních partů s důrazem na maximální osobní přístup studenta a s ohledem na časovou rovinu, ve které je nucen hráč v praxi jednotlivé fáze přípravy partů řešit
  • bez nástroje a bez poslechu nahrávky
  • s poslechem nahrávky (důkladný poslech a interpretační rozbor audionahrávek)
  • vyřešení technických pasáží prakticky u nástroje bez nahrávky
  • studium partu prakticky u nástroje s nahrávkou
  • (všechny body s příp. použitím partitury)
  • Získání znalostí interpretace hudby různých údobí
  • Zaměření na různorodost nástrojového obsazení hraných partů pro získání zkušeností řešení odlišných problémů specifických pro daný nástroj s důrazem na frázování, agogiku a především osobní přínos studenta hrané kompozici
  • Důraz na vysokou technickou i interpretační úroveň hry
Výukové metody
Cvičení - 10 dní; 5 dní intenzivní praktická příprava + min. 5 dní intenzivní praxe v orchestru Filharmonie Brno
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet
Informace učitele
Maximální důraz je kladen na stoprocentní, profesionální přístup a připravenost studenta.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.