H41918z Orchestrální praxe II

Hudební fakulta
zima 2018
Rozsah
0/40. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Radek Tomášek (přednášející)
Garance
Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H41918l Orchestrální praxe II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu spočívají v získání praktických zkušeností v orchestrální hře – student je členem partnerského profesionálního symfonického orchestru (konkrétně Filharmonie Brno, složené výhradně z profesionálních instrumentalistů). Během týdenního nastudování a provedení různých skladeb (výběr je určen partnerskou organizací), se studenti zdokonalují hned v několika oblastech směřujících ke kvalitní interpretaci: rytmická ukázněnost a flexibilita, barevná stabilita vycházející z odlišností jednotlivých bicích nástrojů, spolupráce s dirigentem a reakce na dirigentské gesto, hudební projev a stavba hudební fráze. Studeni, kteří prošli orchestrálními projekty, ovládají základní znalosti a dovednosti kladené na orchestrální hráče: umí se intonačně, rytmicky a barevně přizpůsobovat, mají obecné povědomí o interpretovaných skladbách, o základních pojmech a schématech dirigentské techniky při sledování dirigenta, jsou kreativní a komunikativní při řešení interpretačních problémů, mají smysl pro týmovou práci a uvědomují si spoluzodpovědnost za celkovou úroveň výkonu hudebního tělesa.

Osnova
 • Podstatou a cílem orchestrální praxe je rozvoj samostatnosti a stoprocentního osobního přístupu hráče v přípravě partů a jejich následné interpretaci v orchestru a příprava studenta, směřující k budoucímu uplatnění jako orchestrálního hráče.

  - zvládnutí principů a všech aspektů orchestrální hry v praxi
  - osvojení a zvládnutí postupu přípravy a studia orchestrálních partů s důrazem na
  100 % osobní přístup studenta s ohledem na časovou rovinu, ve které je nucen hráč
  v praxi jednotlivé fáze přípravy partů řešit:
  o bez nástroje a bez poslechu nahrávky
  o s poslechem nahrávky; důkladný poslech a interpretační rozbor audio
  nahrávek
  o vyřešení technických pasáží prakticky u nástroje bez nahrávky
  o studium partu prakticky u nástroje s nahrávkou
  (všechny body s příp. použitím partitury)
  - získání znalostí interpretace hudby různých údobí
  - zaměřit se na různorodost nástrojového obsazení hraných partů pro získání
  zkušeností řešení odlišných problémů specifických pro daný nástroj s důrazem na
  frázování, agogiku a především osobní přínos studenta hrané kompozici
  - dbát na vysokou technickou i interpretační úroveň hry
Výukové metody
cvičení - 10 dní; 5 dní intenzivní praktická příprava
(navazuje na 5 dní praxe) + min. 5 dní intenzivní praxe
v orchestru Filharmonie Brno
Metody hodnocení
zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.