H40082FAz Dějiny a literatura nástroje I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Roman Novozámský (přednášející)
Garance
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
základní znalosti předmětu, získané na nižším stupni studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zprostředkuje přehled o historii fagotu, nejprve v kontextu starověkých předchůdců nástroje a předchůdců fagotu v Evropě do doby renesance. Dále předmět podrobně informuje o přepokládaném vzniku fagotu, představuje jeho první stavitele a popisuje podrobně jeho vývoj včetně všech dílčích zdokonalení a technických inovací až do konce 18. století. Druhým hlavním cílem předmětu je zprostředkovat široký přehled o fagotové literatuře vzniklé v období baroka a klasicismu včetně děl českých autorů, kteří významně obohatili fagotový repertoár v tomto období.
Výstupy z učení
Orientace studenta spočívá ve vysvětlení historických souvislostí vzniku fagotu a jeho předchůdců stejně jako vysvětlení konstrukčního vývoje fagotu i příbuzného nástroje kontrafagotu. Student má povědomí o vzniku a konstrukčním vývoji fagotu a zná souvislosti spolupráce slavných pedagogů a virtuózů s výrobci. Ovládá detailní přehled sólové a komorní literatury z období baroka a klasicismu.
Osnova
 • - První zmínky o plátkových nástrojích šalmajovitých.
  - Bomharty jako předchůdci fagotu.
  - Phagotum - první primitivní fagot.
  - Vznik a uplatnění dulcianů.
  - Vznik fagotu, počátky rozvoje mástroje - Nejstarší užití a uplatnění fagotu.
  - Vývoj fagotu v 17. a 18. století v Německu, Anglii, Francii a Španělsku - Barokní literatura.
Literatura
 • KOPP, James. The Bassoon. Yale: Yale University Press, 2012. 352 s. ISBN 978-0-300-11829-2. info
 • LANGWILL, Lyndesay. The bassoon and contrabassoon. New York: W. W. Norton, 1965. ISBN 978-0-393-33662-7. info
 • Joppig, G. : J. Püchner - Spezia - Holzblas - Instrumentenbau, Wiesbaden 1997. info
 • KAPSA, Václav. Hudebníci hraběte Morzina: příspěvek k dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka. Praha: Etnologi, 2010. ISBN 978-80-87112-36-6. info
 • Heckel, W. : Der Fagot. Lipsko 1931. info
Výukové metody
hromadná výuka, diskuze na téma historie, návštěva archívů
Metody hodnocení
zápočet, zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/H40082FAz